Zorgverzekering

U maakt een account aan in het Digitaal loket. In dit Digitaal loket maakt u een aanmeldformulier voor de zorgverzekering aan. Dit aanmeldformulier ontvangt u in uw mailbox en dient ondertekend te worden door de werkgever én werknemer. Samen met het kopie paspoort/ID bewijs upload u het aanmeldformulier in het Digitaal Loket.

 • Kopie legitimatiebewijs (ID kaart voor- en achterkant)
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • BSN/sofinummer (het BSN kan eventueel later aangeleverd worden)
 • Adres thuisland

Zodra wij een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (inclusief BSN) en kopie legitimatiebewijs hebben ontvangen, sturen wij de aanmelding door naar de zorgverzekeringsmaatschappij.

LTO Arbeidskracht meldt de zorgverzekering aan per startdatum die op het aanmeldformulier vermeld staat.

Ja, het is voor buitenlandse werknemers verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten voor de periode dat zij in Nederland werkzaam zijn. Ook wanneer de werknemer een andere verzekering (bijvoorbeeld een reisverzekering of een Europese verzekering) heeft afgesloten, die zorgkosten in Nederland vergoed. Sluit de werknemer geen Nederlandse zorgverzekering af dan loopt hij grote kans op een boete.

Deze boete wordt opgelegd door het CAK. De boete is een vast bedrag  en wordt na drie maanden opgelegd aan de werknemer. Is de werknemer na zes maanden nog steeds niet verzekerd, dan volgt een tweede boete. Sluit de medewerker vervolgens alsnog geen zorgverzekering af dan volgt een loonbeslag.

U wilt natuurlijk dat alles goed geregeld is voor uw medewerkers, zeker in geval van een calamiteit. In geval van een ongeval, of erger als een medewerker overlijdt, weet u dat alles voor u en uw medewerker goed is verzorgd en wordt u niet opgezadeld met alle rompslomp.

Onderstaande redenen kunnen u helpen uw medewerker te overtuigen zich te verzekeren:

 • Een Nederlandse zorgverzekering is een wettelijke verplichting voor mensen die in Nederland wonen of werken. Uw medewerker kan een boete krijgen als hij geen Nederlandse zorgverzekering afsluit.
 • LTO Arbeidskracht heeft informatie beschikbaar (in de taal van de werknemer) waarin staat waarom hij verplicht is een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. U vraagt deze informatie op door een mail te sturen naar info@ltoarbeidskracht.nl.
 • Is uw medewerker al verzekerd in het buitenland? Wijs hem er dan op dat de zorgkosten in Nederland vele malen hoger liggen dan in het thuisland van de medewerker en dat zijn verzekering de gemaakte kosten mogelijk niet vergoed.

Nee, zonder BSN kan een persoon niet aangemeld worden voor de zorgverzekering, ook niet als het een spoedaanmelding betreft.

Zonder BSN kunt u alvast een aanmeldformulier in het Digitaal Loket aanmaken en het formulier met een geldig kopie van het legitimatiebewijs ondertekend opsturen. LTO Arbeidskracht zal het formulier dan in behandeling nemen. De aanmelding wordt echter pas definitief naar de zorgverzekeraar gestuurd wanneer er een BSN bekend en ingevoerd is.

Het BSN kunt u invoeren in het Digitaal Loket onder het kopje Invoeren BSN. Tevens ontvangt u wekelijks een automatische herinnering in uw mailbox waarin vermeld wordt dat er van (enkele) medewerkers nog een BSN ontbreekt. Heeft u na het wettelijke aanmeldtermijn van 4 maanden vanaf de startdatum nog geen BSN ingevoerd, dan zijn wij genoodzaakt de aanmelding te annuleren.

Ja, ook werknemers die jonger zijn dan 18 jaar dienen volgens de ‘normale’ manier aangemeld te worden (aanmeldformulier aanmaken in het Digitaal Loket en opsturen naar LTO Arbeidskracht). De werknemer hoeft echter geen premie te betalen en heeft dus ook geen recht op zorgtoeslag. De werknemer komt op de factuur te staan, de premie is € 0,- per dag.

Iedereen die in Nederland een zorgverzekering afsluit, heeft een verplicht eigen risico van € 385,- (2024). Wordt er zorg die aanspraak maakt op dit verplicht eigen risico afgenomen, dan wordt de rekening hierop in mindering gebracht.

Bij de zorgverzekeringen van LTO Arbeidskracht is het verplicht eigen risico herverzekerd, de verzekerde ontvangt over dit bedrag dus geen rekening. Werknemers hebben hierdoor geen eigen risico.

LTO Arbeidskracht brengt éénmalig per jaar bij u als werkgever een basisbijdrage voor de dienstverlening in rekening. De hoogte van de basisbijdrage is afhankelijk van het aantal werknemers wat u per jaar verzekert. De toeslag wordt bepaald op basis van het aantal werknemers dat u in het voorgaande jaar had verzekerd.

  1 t/m5 6 t/m 10 11 t/m 50 >50
Basisbijdrage €219,- €219,- €219,- €219,-
Ledenkorting basisbijdrage – €60,- – €60,- – €60,- – €60,-
Toeslag leden (meer medewerkers) €0,- €40,- €160,- €250,-
Toeslag niet leden (meer medewerkers) €0,- €60,- €210,- €290,-
Totaal leden €159,- €199,- €319,- €409,-
Totaal niet leden €219,- €279,- €429,- €509,-

Leden van LTO en branchegerelateerde organisaties ontvangen korting op deze basisbijdrage.

Uw werknemer sluit een basisverzekering af. De inhoud van deze basisverzekering wordt bepaald door de Rijksoverheid en is voor iedereen gelijk.

Nee, het is niet mogelijk om via de collectiviteit van LTO Arbeidskracht een aanvullende verzekering af te sluiten, zoals bijvoorbeeld een tandartsverzekering.

In de basisverzekering zijn wel een aantal aanvullende voorwaarden opgenomen, zoals repatriëring bij overlijden, spoedeisende tandhulp en de herverzekering van het verplicht eigen risico.

Heeft u vast (buitenlands) personeel in dienst? Dan kun uw personeel gebruikmaken van het collectief Agro+Zorg. Met dit collectief is het wel mogelijk om aanvullend te verzekeren.

Dit is afhankelijk van de situatie. Loopt het dienstverband door in de periode dat uw medewerker naar huis gaat, dan dient ook de zorgverzekering door te lopen. Uw medewerker is tijdens zijn terugreis en verblijf in het thuisland goed verzekerd.

Gaat de medewerker voor langere tijd terug naar huis, meld dan uw medewerker af in het Digitaal Loket. Komt de medewerker daarna weer terug, dan dient u opnieuw een aanmeldformulier aan te maken in het Digitaal Loket en te uploaden naar LTO Arbeidskracht. Wanneer de medewerker eerder bij u heeft gewerkt en een zorgverzekering heeft afgesloten, hoeft u niet opnieuw alle gegevens in te vullen. Deze heeft het systeem onthouden. Als het ID bewijs van de medewerker nog geldig is hoeft u geen kopie van het ID bewijs mee te sturen.

Weet u niet zeker of u uw medewerker moet afmelden, neem dan contact met ons op.

Nee, het is niet mogelijk om gezinsleden, die in Nederland verblijven mee te verzekeren in de collectiviteit van LTO Arbeidskracht. De gezinsleden die in Nederland wonen zijn wel verplicht zich te verzekeren in Nederland. Als de gezinsleden in het thuisland wonen en zich willen verzekeren, kan dat via het S1 formulier dat op te vragen is bij LTO Arbeidskracht.

Met een S1 formulier kan de buitenlandse werknemer in zijn thuisland verklaren dat hij een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten. De werknemer kan eventueel de premie die hij in zijn thuisland aan een zorgverzekeringsmaatschappij betaalt, terug vragen.

Tevens zorgt deze verklaring er ook voor dat de werknemer in zijn thuisland (bij vakantie) ook goed verzekerd is. Daarmee heeft hij/zij ook recht op vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van dat (thuis)land.

Daarnaast kunnen er ook gezinsleden meeverzekerd worden middels het S1 formulier.

In geval van repatriëring bij ziekte of overlijden, belt u tijdens kantooruren met LTO Arbeidskracht (088-4724200).

Buiten kantooruren kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende afdeling van de verzekeraar:

Repatriëring HollandZorg
T: 0570 687 110 (Van der Heden-IRU)

Repatriëring Zilveren Kruis
T: 071 364 6200 (Eurocross)

LTO Arbeidskracht verzorgt de aanvraag zorgtoeslag. Hiervoor hebben wij het mutatieoverzicht zorgtoeslag in het Digitaal Loket staan.

U vult dit in, als alle vinkjes op groen staan wordt de aanvraag voor uw medewerkers ingediend bij de Belastingdienst.

Heeft u nog een rood kruis achter een medewerker staan, dan wordt er geen aanvraag zorgtoeslag ingediend.

Wat hebben wij nodig om de aanvraag te kunnen doen:

 1. Geschat jaarinkomen
 2. Bankrekeningnummer (op naam van de werknemer) per aanvraag
 3. Tenaamstelling van het bankrekeningnummer

Vervelend! Stuur een e-mail met uw vraag naar info@ltoarbeidskracht.nl. Vermeld hierin de naam en het BSN van de werknemer die nog geen zorgtoeslag heeft ontvangen. LTO Arbeidskracht zet uw vraag vervolgens uit bij de juiste contactpersoon van De Belastingdienst. Op het moment dat LTO Arbeidskracht een reactie heeft ontvangen van De Belastingdienst informeren wij u hier zo snel mogelijk over.

U heeft de naam van de rekeninghouder niet volledig in hoofdletters geschreven of u heeft leestekens gebruikt. Dit is niet toegestaan.

30

% van de arbeidsmigranten in de agrosector is verzekerd via LTO Arbeidskracht

Ruim

2500

Europese werkzoekenden in de cv database van Seasonalwork.NL

Al meer dan

25

jaar de grootste payrollaanbieder
in de agrarische sector

26

opleidingen
afgestemd op uw specifieke wensen

Waar kunnen wij u mee helpen?

 *
 *
 *
 *
 *
 *

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
 • Kostenbesparend op uw loonkosten
 • Ruim gevulde CV-bank
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Uw werknemers goed verzekerd