Huisvesting

De agrarische sector hangt samen met veel seizoensgebonden werk en pieken in de arbeidsbehoefte. U bent deels afhankelijk van tijdelijke buitenlandse werknemers. Deze seizoenarbeiders worden vaak gehuisvest bij u op het bedrijf.

Een goede vorm van huisvesting is van veel zaken afhankelijk. De teelt, het gebied zelf, het gemeentelijk beleid en de mogelijkheden voor u als ondernemer zijn hierbij van belang.

Regelgeving rond huisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid rond huisvesting van seizoenarbeiders. Dit beleid is vastgelegd in het bestemmingsplan. Hierin staat geformuleerd of huisvesting van seizoenarbeiders is toegestaan en onder welke voorwaarden.

Het beleid kan per gemeente variëren. In grote lijnen komt het op het volgende neer:

 • Er mogen alleen seizoenarbeiders gehuisvest worden die op het eigen bedrijf werkzaam zijn
 • De seizoenarbeiders mogen meestal niet langer dan maximaal 6 maanden gehuisvest zijn op het bedrijf, in de piekperiode
 • De omvang van de voorziening is begrensd, in aantallen arbeiders dat gehuisvest mag worden of door een maximum oppervlak voor de voorziening aan te geven
 • Meestal moet een deskundige commissie adviseren of er sprake is van de noodzaak voor de tijdelijke arbeidsbehoefte
 • Om te voorkomen dat de voorziening leidt tot permanent gebruik, is meestal een bepaling opgenomen dat de huisvesting na gebruik ontmanteld of aan haar functie onttrokken moet worden
 • Eveneens de vraag of huisvesting inpandig mag plaatsvinden in een bestaande bedrijfsruimte of door het plaatsen van tijdelijke units
 • Er moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing van de voorzieningen

Voordat de tijdelijke huisvesting gerealiseerd kan worden, is het noodzakelijk dat de gemeente toestemming geeft. Dit gebeurt met een omgevingsvergunning. Daarmee krijgt men vrijstelling van het bestemmingsplan. Check bij uw gemeente welk beleid hier van kracht is.

Inhouden huisvestingskosten

Sinds 1 januari 2017 mogen werkgevers geen inhoudingen meer doen op het minimumloon. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Lees meer over huisvesten van arbeidsmigranten op de website van de Rijksoverheid.

Eind april 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toestemming gegeven aan werkgevers die zich voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen aanmelden én de eigen verklaring naleving cao hebben getekend, vanaf dat moment de kosten van huisvesting in mogen houden op het WML.

Op www.werkgeverslijn.nl/flexwonen leest u alles over het Agrarisch Keurmerk Flexwonen en bij welke certificerende instelling u zich hiervoor kunt aanmelden. De eigen verklaring naleving cao kunt u hier downloaden. Met het tekenen van de eigen verklaring verklaart een werkgever zich als goed werkgever te gedragen en de cao open teelten of glastuinbouw onverkort toe te passen. Heeft u vragen over de Agrarisch Keurmerk Flexwonen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Advies

Wilt u advies bij het realiseren van een juiste huisvesting? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

ZLTO
T: 073 217 3000
W: www.zlto.nl

LTO Noord
T: 088 888 6644
W: www.ltonoord.nl

LLTB
T: 0475 381 777
W: www.lltb.nl

30

% van de arbeidsmigranten in de agrosector is verzekerd via LTO Arbeidskracht

Ruim

2500

Europese werkzoekenden in de cv database van Seasonalwork.NL

Al meer dan

25

jaar de grootste payrollaanbieder
in de agrarische sector

26

opleidingen
afgestemd op uw specifieke wensen

Waar kunnen wij u mee helpen?

 *
 *
 *
 *
 *
 *

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
 • Kostenbesparend op uw loonkosten
 • Ruim gevulde CV-bank
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Uw werknemers goed verzekerd