Collectiviteiten

Uw buitenlandse seizoenarbeiders verzekert u eenvoudig en voordelig bij LTO Arbeidskracht. Uw medewerkers hebben de keuze uit twee collectieven; HollandZorg of Zilveren Kruis.

HollandZorg

HollandZorg is specialist als het gaat om het verzekeren van seizoenarbeiders. Met een speciaal ontwikkelde zorgverzekering voor buitenlandse werknemers en de meest optimale dienstverlening. Dit betekent voor u minder tijd en minder kosten. Maar vooral meer gemak en meer service.

De belangrijkste voordelen:

 • Lage dagpremie
 • 100% vergoeding bij alle ziekenhuizen & zorgverleners in Nederland.
 • Geen verplicht eigen risico (dit is herverzekerd).
 • Spoedeisende tandheelkunde verzekerd (max. € 200,- per jaar).
 • Repatriëring naar het woonland bij ziekte of overlijden.
 • Online ‘Mijn omgeving’ voor verzekerde met inzicht in het polis blad, S1-formulier en European Health Insurance Card.
 • Vergoeding eigen bijdrage medicijnen.
 • European Health Insurance Card (EHIC) standaard op achterzijde van zorgpas.

Verplicht en vrijwillig eigen risico
Iedereen die in Nederland een zorgverzekering afsluit, heeft een verplicht eigen risico van €385,- en de mogelijkheid tot een vrijwillig eigen risico. Bij de zorgverzekeringen van LTO Arbeidskracht is het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico afgedekt. Heeft de verzekerde zorg uit de basisverzekering nodig waarvoor het eigen risico geldt? Dan worden de kosten van het eigen risico vergoed.

Zilveren Kruis

Werkt u met tijdelijke buitenlandse werknemers? Regel dan hun tijdelijke zorgverzekering via LTO Arbeidskracht bij Zilveren Kruis. Goed verzekerd tegen een lage premie!

De belangrijkste voordelen van de Basis Budget polis:

 • Lage dagpremie.
 • Geen verplicht eigen risico (dit is herverzekerd).
 • Spoedeisende tandheelkunde verzekerd (max. € 200,- per jaar).
 • Repatriëring naar het woonland bij ziekte of overlijden.
 • De polis wordt per post naar uw correspondentieadres gestuurd.
 • S1-formulier aanvragen in het Digitaal Loket.
 • European Health Insurance Card (EHIC) standaard op achterzijde van zorgpas.
 • LET OP: 75% vergoeding bij NIET gecontracteerde ziekenhuizen & zorgverleners.

Gecontracteerde zorgverleners
De premie van de Basis Budget polis van Zilveren Kruis kent een belangrijk aandachtspunt. De verzekerde krijgt namelijk alleen bij geselecteerde zorgverleners de zorg voor 100% vergoed.

Het overzicht met de gecontracteerde ziekenhuizen voor 2023 vindt u op www.zk.nl/zorgzoeker. Gaat u naar een ziekenhuis dat niet geselecteerd is voor de Basis Budget? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Deze vergoeding is 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

De kosten van spoedeisende hulp worden in alle ziekenhuizen in Nederland voor 100% vergoed. Onder spoedeisende hulp wordt verstaan de zorg op een gespecialiseerde afdeling van een ziekenhuis die erop gericht is dringende medische en verpleegkundige zorg te verlenen aan patiënten met acute aandoeningen of verwondingen. De vervolgbehandelingen en nacontrole in het niet-gecontracteerde ziekenhuis welke nog horen bij het bezoek aan de spoedeisende hulp, vallen ook onder deze vergoeding. Ook een spoedbehandeling op de polikliniek binnen 24 uur nadat uw werknemer de verwijzing kreeg, valt onder deze vergoeding.

Premies zorgverzekering

Neem contact op met LTO Arbeidskracht voor de hoogte van de premie van HollandZorg en Zilveren Kruis.

T 088 – 472 42 00
info@ltoarbeidskracht.nl

Op werkdagen zijn wij tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

30

% van de arbeidsmigranten in de agrosector is verzekerd via LTO Arbeidskracht

Ruim

2500

Europese werkzoekenden in de cv database van Seasonalwork.NL

Al meer dan

25

jaar de grootste payrollaanbieder
in de agrarische sector

26

opleidingen
afgestemd op uw specifieke wensen

Waar kunnen wij u mee helpen?

 *
 *
 *
 *
 *
 *

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
 • Kostenbesparend op uw loonkosten
 • Ruim gevulde CV-bank
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Uw werknemers goed verzekerd