Werk aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

Heeft u een bedrijf en wilt u werk aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen? Vooralsnog is nog onbekend vanaf wanneer, hoeveel en onder welke voorwaarden zij mogen werken. Dat hangt af  van de verblijfsstatus die zij gaan krijgen.

Wat hebben Oekraïners nodig die willen werken in Nederland?

Gevluchte Oekraïners mogen straks ook werken in Nederland. Maar vanaf wanneer, hoeveel en onder welke voorwaarden hangt af van de verblijfsstatus die zij gaan krijgen.

Andere vluchtelingen die nog wachten op hun asielprocedure kunnen 24 weken per jaar betaald werken. Zij mogen dit pas na 6 maanden nadat hun asielaanvraag is ingediend in Nederland. En na het verkrijgen van een asielvergunning mogen zij onbeperkt werken met dezelfde rechten en plichten als Nederlanders.

Wat voor procedure en verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen is op dit moment nog niet duidelijk. Hier worden nu op Europees niveau afspraken over gemaakt. Zodat Oekraïense vluchtelingen overal in de EU zoveel mogelijk op dezelfde manier opgevangen worden. De Europese afspraken gaan over minimumnormen. Landen kunnen er zelf voor kiezen daar bovenop meer rechten aan Oekraïense vluchtelingen toe te kennen. Dit geldt ook voor de mogelijkheden om te werken.

We verwachten snel meer te horen over de procedure, de verblijfsstatus en de bijbehorende rechten en plichten voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Die informatie is dan ook op deze pagina beschikbaar.

Bron: Vluchtelingenwerk Nederland

Meer informatie over Oekraïense vluchtelingen

Wilt u op de hoogte blijven van alles rondom Oekraïense vluchtelingen in Nederland? Bekijk onze informatiepagina. 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd