Oekraïne: Waarmee moet u als werkgever rekening houden?

Op 24 februari 2022 is het Russische leger Oekraïne binnengevallen. Verschillende steden en regio´s liggen onder vuur, waarbij regelmatig burgerdoelen worden geraakt. Het conflict heeft al vele slachtoffers gemaakt onder burgers. Mensen zijn genoodzaakt een veilig heenkomen te zoeken in schuilkelders, metrostations of om te vluchten naar andere landen. De eerste Oekraïners zijn al naar Nederland gevlucht.

1. Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. De Tijdelijke regeling Oekraïne geeft recht op opvang, medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen in Nederland. En het geeft de mogelijkheid om te werken. Iemand valt onder de regeling in Nederland als een van de volgende situaties geldt; iemand heeft de Oekraïense nationaliteit, iemand heeft niet de Oekraïense nationaliteit (maar is wel een door Oekraïne erkende vluchteling of had een Oekraïense verblijfvergunning) of iemand is een gezinslid van iemand die onder de regeling valt.

Lees meer over deze Tijdelijke regeling op de website van de IND.

2. Oekraïense werknemers

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. U meldt dan wel bij UWV dat de persoon bij u aan het werk gaat.

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen onder deze voorwaarden:

  • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben daardoor het recht om te werken in Nederland. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met u. U meldt dan met een formulier bij UWV dat de persoon bij u aan het werk gaat. Hierbij vermeldt u onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon.

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een document van de IND waaruit blijkt dat ze verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hierin staat ook dat zij mogen werken. Zo weet u of de werknemer onder de vrijstelling van de werkvergunning valt. Nog niet elke vluchteling heeft een document van de IND. Daarom geldt tot en met 30 mei 2022 de vrijstelling voor alle Oekraïners als zij hun nationaliteit kunnen aantonen met een document, bijvoorbeeld een paspoort.

U meldt de buitenlandse werknemer aan bij UWV met het formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’.

3. Huisvesten van Oekraïners

Het is een grote uitdaging om voldoende huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen te vinden. Door huisvesting aan te bieden, draag je in hoge mate bij aan het lenigen van de nood. Binnen de land- en tuinbouw vinden we uiteraard van groot belang dat onderkomens veilig, hygiënisch en comfortabel zijn. Daarom streven we naar AKF of SNF gecertificeerde huisvesting. Is jouw huisvesting dat niet? Controleer dan de Checklist Kwaliteit huisvesting.

Vluchtelingen die bij jou wonen, dienen zich zo snel als mogelijk in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat gebeurt bij de gemeente. Indien gewenst, kun je ze bij de inschrijving helpen. Ze hoeven zich niet in te schrijven bij het RNI.
Bron: Werkgeverslijn

4. Betaalrekening openen voor Oekraïners

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen na aankomst in Nederland bij banken en andere betaaldienstverleners voortaan snel een betaalrekening openen. De Nederlandse aanbieders van betaalrekeningen staan klaar om grote aantallen vluchtelingen op te vangen. Met een betaalrekening kunnen zij onder meer leefgeld of loon ontvangen en dagelijkse boodschappen betalen. Bij iedere betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om via internetbankieren of met een mobiele app te betalen en bankieren.

Vluchtelingen kunnen een betaalrekening aanvragen bij nagenoeg alle consumentenbanken en enkele andere betaaldienstverleners in de EU. Aanvragers bij een Nederlandse aanbieder krijgen een betaalrekening met een Nederlands IBAN. Overboekingen van en naar het buitenland zijn ook mogelijk. Daardoor hoeft een Oekraïner in de EU niet met een Oekraïense betaalkaart te betalen of geld op te nemen, wat meestal extra kosten met zich meebrengt. Afhankelijk van de aanbieder kunnen er aanvullende diensten worden aangeboden. De vluchteling mag de betaalrekening gebruiken zolang hij of zij rechtmatig in Nederland verblijft.
Bron: Betaalvereniging Nederland

5. Nederlandse zorgverzekering voor Oekraïners

Oekraïense vluchtelingen die gaan werken in Nederland, zijn verplicht om een zorgverzekering aan te vragen.

Hiervoor dienen zij te beschikken over:

  • Een arbeidscontract
  • Een Burgerservicenummer (BSN)
  • Een adres in Nederland

Bron: Zorgwijzer

6. Vind Oekraïense werknemers in de cv database van Seasonalwork.NL

Bent u op zoek naar Oekraïens personeel? Met een abonnement van Seasonalwork.NL komt u eenvoudig in contact met ruim 2.500 Europese werkzoekenden. Seasonalwork.NL is vertaald naar het Oekraïens, zodat u nu ook Oekraïense werkzoekenden kunt vinden in de cv database.

Vragen over (werken met) Oekraïners?

Heeft u vragen over de situatie in Oekraïne of het in dienst nemen van Oekraïners, neem dan contact op met LTO Arbeidskracht via 088 472 4200 of info@ltoarbeidskracht.nl

Waar kunnen wij u mee helpen?

 *
 *
 *
 *
 *
 *

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd