Kabinet en verzekeraars verbeteren toegang zorg arbeidsmigrant

Het kabinet heeft afspraken gemaakt met Zorgverzekeraars over betere toegang tot zorg voor arbeidsmigranten. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. 

In het convenant staan doelen zoals de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van arbeidsmigranten vergroten, betere controle op de betrouwbaarheid en integriteit van werkgevers en tot slot, een beter toegang tot huisartsenzorg.

Ondernemers die samenwerken met LTO Arbeidskracht kunnen al over diensten beschikken waarmee zorg toegankelijker wordt. Arbeidsmigranten die door hun werkgever via LTO Arbeidskracht zijn verzekerd krijgen toegang tot een digitaal loket waarin de benodigde informatie wordt ontsloten, ook in hun eigen taal. LTO Arbeidskracht werkt hierbij samen met twee zorgverzekeraars.

Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stellen dat arbeidsmigranten over het algemeen belemmeringen ervaren, waardoor zij relatief laat hulp bij hun gezondheidsproblemen zoeken. Drempels zijn bijvoorbeeld de (Nederlandse) taalvaardigheid, onbekendheid met het Nederlands zorgsysteem of het gebrek aan toegang tot een huisarts. Het gevolg kan zijn dat klachten in de tussentijd verergeren.

Voorlichting

Met het zorgconvenant wordt ingezet op meer en betere doelgroepgerichte voorlichting over de (aanvullende) zorgverzekeringen. Het voorlichtingsmateriaal komt in meerdere talen en de toegang tot het polis(blad) en andere verzekeringspapieren wordt eenvoudiger.

Verder is afgesproken dat zorgverzekeraars zorgaanbieders nog actiever gaan aanspreken op onterechte weigering of behandeling van arbeidsmigranten. Zorgverzekeraars toetsen de betrouwbaarheid en integriteit van werkgevers voordat ze een collectieve verzekering afsluiten en toetsen daarna die betrouwbaarheid en integriteit ook periodiek. Tot slot zorgt de zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling voor de bij hem verzekerde arbeidsmigranten, zodat de zorg voor hen sneller beschikbaar komt.

Minimumloon en minimumvakantiebijslag

Het kabinet heeft ook besloten Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag aan te passen. Hiermee wordt de bovengrens voor de maximale inhouding van de zorgpremie op het wettelijk minimumloon gesteld op 110 procent van de gemiddelde nominale premie.

Zo houden werkgevers en werknemers ruimte om de komende jaren een polis te vinden waarbij inhouding van de nominale premie plus de premie voor het herverzekeren van het verplicht eigen risico op het wettelijk minimumloon mogelijk is. Zorgverzekeraars hebben de ruimte om werkgevers en werknemers met zo’n polis te faciliteren.

Bron: Nieuwe Oogst

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd