Wat te doen bij een repatriëring?

Bij een repatriëring worden buitenlandse werknemers teruggebracht naar hun thuisland vanwege ziekte, letsel of overlijden. Met een zorgverzekering van LTO Arbeidskracht is uw werknemer verzekerd voor repatriëring naar het thuisland in geval van ziekte of overlijden.

 Repatriëring zit niet standaard in de basisdekking van een zorgverzekering, maar heeft LTO Arbeidskracht speciaal voor haar klanten geregeld via een herverzekering in een kosteloos aanvullend pakket. Aan de repatriëring voor internationale werknemers zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. De verzekerde heeft het recht om gerepatrieerd te worden naar zijn eigen land. Vervoer van gezinsleden en andere reisgenoten valt hier niet onder.

Verder moet er sprake zijn van een medische noodzaak voor het vervoer. Er is sprake van een medische noodzaak wanneer de verzekeraar oordeelt dat behandeling in het land van herkomst medisch gezien noodzakelijk is, omdat deze ter plaatse niet goed mogelijk of medisch onverantwoord is of omdat medische behandeling ter plaatse hogere kosten dan in Nederland of het land van herkomst met zich mee brengt. Sociale redenen zoals gezinshereniging of taalproblemen vallen hier niet onder.

Bij ernstige ziekte of overlijden van een werknemer neemt u contact op met LTO Arbeidskracht tijdens kantoortijden. Buiten kantoortijden belt u direct met de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar.

Calamiteiten buiten kantoortijden

Repatriëring HollandZorg
T: 0570 687 110 (Van der Heden-IRU)
Repatriëring Zilveren Kruis
T: 071 364 6200 (Eurocross)

Zorg ervoor dat u de persoonsgegevens en het BSN van de werknemer bij de hand heeft.

TIP:

  1. Noteer voor iedere werknemer een contactpersoon in het thuisland.
  2. Vermeld het telefoonnummer van de alarmcentrale op een centrale plaats.
  3. Deel deze informatie met de BHV-er(s) binnen uw bedrijf.

Meer informatie vindt u in het Digitaal loket onder algemene informatie.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd