Verlenging RTB Oekraïense ontheemden tot en met maart 2026

Ontheemden uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) vallen, mogen tot 4 maart 2026 in loondienst werken vanwege de verlenging van de bescherming op grond van de richtlijn.

De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij. Daarom heeft de Raad van de Europese Unie de toepassing van de RTB met een jaar verlengd, tot en met 4 maart 2026. Hierdoor kunnen ontheemden uit Oekraïne een jaar langer in EU-lidstaten verblijven.

Toen miljoenen mensen uit Oekraïne op de vlucht sloegen voor de oorlog met Rusland heeft de Raad van de Europese Unie op 4 maart 2022 de RTB in werking gesteld. Hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne in alle EU-lidstaten tijdelijk recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. De RTB werd in eerste instantie geactiveerd voor een jaar, met de mogelijkheid om deze twee keer te kunnen verlengen tot en met 4 maart 2025. Gezien de onzekere situatie in Oekraïne heeft de Raad van de Europese Unie nu besloten de RTB in de huidige vorm met nog een jaar te verlengen.

Op het gebied van werk betekent dit dat werkgevers ontheemden uit Oekraïne ook tot 4 maart 2026 arbeid in loondienst mogen laten verrichten zonder dat de werkgever hiervoor een tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Wel geldt er een meldplicht voor de werkgever bij het UWV. De voorwaarden die nu gelden, blijven vooralsnog hetzelfde. Dit betekent dat werkgevers ontheemden uit Oekraïne die onder de RTB vallen, langer in dienst kunnen houden of nemen.

Meer informatie over wanneer en onder welke voorwaarden een ontheemde uit Oekraïne mag werken in Nederland is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Wie vallen onder de RTB tot 4 maart 2026?

Werkgevers kunnen nagaan of een persoon onder de RTB valt door het Vreemdelingen Identiteitsbewijs Type O (O-document) of de sticker te controleren die is afgegeven door de IND.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd