Verlaagde WW-premie percentages per 1 augustus 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de WW-premies (de percentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds, AWf) die gelden voor het jaar 2021, omlaag gaan.

De verlaging geldt met ingang van 1 augustus 2021 voor alle werkgevers die niet per vier weken loonaangifte doen, en met ingang van 16 augustus 2021 voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen aan de Belastingdienst.

De lage WW-premie, die geldt voor werknemers met een vast contract, gaat van 2,7% naar 0,34%. De hoge WW-premie gaat van 7,7% naar 5,34%. Voor beide geldt dus een daling van 2,36%. Het verschil tussen beide premies blijft dus 5%. De nieuwe premiepercentages gelden voor de rest van het jaar 2021. De nieuwe premiepercentages zijn van toepassing op het loon van aangiftetijdvakken waarover na de ingangsdatum aangifte wordt gedaan. Bij herziening of correctie van loonaangiften die zijn gedaan over eerdere aangiftetijdvakken, gelden de percentages die voordien van toepassing waren.

Wilt u meer informatie? Lees dan het artikel van de Werkgeverslijn dat zij eerder publiceerde.

Bron: Werkgeverslijn

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd