‘Ruim aanbod aan personeel in vacaturebank Seasonalwork.NL’

Voor werving en selectie van buitenlandse werknemers maakt vollegrondsgroenteteeltbedrijf maatschap Hop al jaren gebruik van Seasonalwork.NL. Hop ervaart dat er in de vacaturebank van Seasonalwork.NL vooral gemotiveerde mensen te vinden zijn. Europese werkzoekenden zijn specifiek op zoek naar werk in de agrarische sector.

Van oudsher is West-Brabant dé regio in Nederland voor de teelt van andijvie. En nog steeds zijn er hier veel bedrijven waar de andijvieteelt een belangrijke activiteit vormt. Een van die bedrijven is van maatschap Hop in Wagenberg. De ondernemers zijn Anton en Corry Hop, dochter Maaike en zoon Toon. Ze houden zich voornamelijk bezig met de teelt van andijvie en prei. Globaal bestaat het bouwplan uit 25 hectare andijvie en 40 hectare prei.

De teelt van andijvie in de vollegrond gebeurt bij Hop een groot deel van het jaar. Een paar weken geleden zijn de eerste andijvievelden van 2021 al geplant. In de meeste jaren zijn ze bij Hop tot half november bezig met andijvie oogsten.
De preiteelt neemt een nog groter deel van het jaar in beslag. De oogst gaat het hele jaar door. Zowel de prei- als andijvieteelt vergen veel handwerk. ‘Momenten waarop we vooral veel handjes nodig hebben, zijn het planten en het oogsten van de gewassen.’

Regionaal en internationaal

Corry Hop vertelt dat de behoefte aan extra arbeid op piekmomenten in het verleden voor een flink deel werd ingevuld door het inhuren van jongeren uit de regio. ‘De laatste twintig jaar zijn daar deels buitenlandse seizoenwerkers voor in de plaats gekomen.’
Voor het werven van nieuwe medewerkers maakt Hop al bijna tien jaar gebruik van LTO Arbeidskracht. Hoe is ze daar terechtgekomen? ‘ZLTO, onze land- en tuinbouworganisatie, wees ons op haar dienstverlening op het gebied van seizoensarbeid. Daar ben ik eens naar gaan kijken en die leek goed aan te sluiten op onze behoefte.’

Hop maakt met name gebruik van de vacaturebank die LTO Arbeidskracht beheert. Onder de naam Seasonalwork.NL biedt LTO Arbeidskracht aan ondernemers een online vacaturebank. Met behulp daarvan kunnen agrarische ondernemers gericht zoeken naar buitenlands personeel voor diverse functies in de agrarische sector.

Werkgevers die gebruik willen maken van de vacaturebank kunnen dit doen door het afsluiten van een abonnement dat het best bij hun wensen past. Ze kunnen een vacature plaatsen op de vacaturebank. LTO Arbeidskracht zorgt er dan voor dat deze onder de aandacht wordt gebracht bij werkzoekenden in heel Europa.

Zelf benaderen

Een andere optie is zelf zoeken in de cv-database en geschikte kandidaten daarna zelf benaderen. Corry Hop geeft de voorkeur aan deze werkwijze. Seasonalwork.NL heeft informatie in diverse talen beschikbaar om het contact en de selectie van werkzoekenden te vereenvoudigen. ‘De cv-database bevat een ruim aanbod van werkzoekenden. Het bevalt mij prima om daarin zelf mensen te selecteren. Die benader ik vervolgens met de vraag of ze belangstelling hebben om bij ons aan de slag te gaan. Natuurlijk verstrek ik ze daarbij uitgebreide informatie over ons bedrijf en de aard van de werkzaamheden. We hebben een goed verhaal daarover in het Engels beschikbaar.’

De contacten verlopen per e-mail. De ervaring van Hop is dat geselecteerde werknemers doorgaans erg gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan. ‘Als de verkennende gesprekken naar wederzijdse tevredenheid verlopen, dan reizen de potentiële werknemers op uitnodiging van ons af naar Nederland en dan zijn ze al snel hier aan het werk.’

Zuid-Europees

Hop vertelt dat ze tegenwoordig vooral mogelijke werknemers uit Zuid-Europese landen, met name Italië en Portugal, selecteert. ‘De ervaring heeft geleerd dat we met medewerkers uit die landen doorgaans de beste klik hebben. Een bijkomend voordeel is dat mensen uit Zuid-Europa over het algemeen de Engelse taal beter machtig zijn dan mensen uit het oosten van Europa.’
Tijdens drukke periodes op het bedrijf zijn er meestal zes tot acht buitenlandse werknemers aan het werk. Sommigen komen al jaren op het bedrijf van Hop.

Niet in alle gevallen leidt de komst van een nieuwe werknemer tot een langdurige werkrelatie. ‘Sommigen zijn ook al snel weer vertrokken. Als je op afstand selecteert, kun je de exacte drijfveren en motivatie van mensen niet altijd volledig achterhalen.’
Hop vertelt dat ze uitermate tevreden is over de dienstverlening van LTO Arbeidskracht. ‘Al is het voor ons vooral de vacaturebank waar het om draait. Daarnaast maken we ook gebruik van de collectieve zorgverzekering die LTO Arbeidskracht aanbiedt. Ik ben blij met de servicegerichte houding van LTO Arbeidskracht. Bij vragen volgt er altijd snel een antwoord.’

In alle jaren dat ze buitenlandse werknemers inschakelt, heeft Hop de werving en selectie altijd gedaan via Seasonalwork.NL. ‘Ik zou niet weten hoe ik anders aan buitenlandse werknemers zou moeten komen.’ Op de vraag dat er toch ook wel andere bedrijven zijn waar je terechtkunt voor buitenlandse werknemers, zoals uitzendbureaus, antwoordt Hop: ‘Een belangrijke voorwaarde voor ons is dat we werknemers zelf in dienst willen hebben. Een directe werkgever-werknemerrelatie draagt bij aan de vorming van een goed team. En dat is wat we nastreven. Met een goed team ben je tot betere prestaties in staat. We zijn ook van mening dat het zelf in dienst hebben van medewerkers hoort bij goed werkgeverschap.’

Bron: Nieuwe Oogst

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd