Regels vervoer tijdens corona aangepast

Er is intensief ingezet op het verkrijgen van duidelijkheid over hoe het nu zit met de vervoersregels en corona per 1 juli zit. In het overleg met de vakbonden over het coronaprotocol is niet tot een eensluidend beeld gekomen rondom de aanpassing daarvan. FNV durft zich niet te scharen achter het beeld dat de nieuwe regels óók zouden gelden voor vervoer van arbeidsmigranten. Concreet betekent dit dat wij op grond van de beschikbare regels onderstaand advies geven. CNV Vakmensen deelt de visie.

Coronaprotocol

Hierbij merken wij voor de volledigheid op, dat het coronaprotocol op dit moment niet wordt aangepast omdat dit een protocol is van werkgevers én werknemersorganisaties (CNV Vakmensen én FNV) samen. Werkgeversorganisaties betreuren dit, maar vinden dat op dit moment, op grond van alle berichtgeving en regels, onder andere de aanwijzing van het ministerie van VWS (zie onderaan dit bericht) in combinatie met richtlijnen van de veiligheidsregio’s, dit advies verantwoord is. Hopelijk komt er een aanpassing van het protocol op dit aspect.

Over de regels voor vervoer wordt door ons als volgt geadviseerd. Mocht u samenwerken met een uitzendbureau dan adviseren wij u dit  met uw uitzendbureau af te stemmen en hen deze regels toe te laten passen:

  1. 1,5 meter is in het bedrijfsmatig vervoer niet nodig;
  2. Een gezondheidscheck voorafgaand aan het vervoer is verplicht;
  3. Reserveren (vooraf goed schriftelijk vastleggen wie er in het vervoermiddel reist) is verplicht;
  4. Mondkapjes zijn gedurende het vervoer verplicht.


Gezondheidscheck
Ga hier naar de gezondheidscheck van het RIVM. Voorafgaand aan de reis/rit moeten de gezondheidschecks worden gedaan en bij controle moeten deze kunnen worden overlegd.

Reservering
Hetzelfde geldt voor de reservering. Voorafgaand aan de reis moet schriftelijk worden vastgesteld wie er in het transportmiddel zitten. Ook deze reservering moet bij controle worden overlegd.

Op de regelgeving wordt door de veiligheidsregio’s gecontroleerd. De boetes bij overtreding zijn voor werkgevers en werknemers fors. Wij begrijpen dat deze regelgeving de bedrijfsvoering belemmert. Toch is dit een behoorlijke verbetering ten opzichte van de situatie vóór 1 juli; toen konden er feitelijk maximaal twee mensen in een auto en drie in een busje reizen.

Bron: Werkgeverslijn

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd