Regels en voorwaarden piekarbeid

In de cao Open Teelten en in de cao Glastuinbouw is de regeling piekarbeid opgenomen. In de regeling piekarbeid mag u een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar in dienst nemen voor het verrichten van werkzaamheden. Het moet dan gaan om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (incl. be- en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen. Per werknemer mag de regeling piekarbeid éénmaal per kalenderjaar worden toegepast.

Voor piekarbeiders geldt een vrijstelling voor de sectorfondsen (BPL en Colland Arbeidsmarkt) en ze worden tenminste beloond voor het voor hen geldende wettelijke bruto minimumloon. Vakantiedagen en vakantiegeld worden bij het einde van de dienstbetrekking of bij iedere loonbetaling tegen een percentage van 20% afgerekend. Daarnaast ontvangt een piekarbeider ongeacht zijn/haar leeftijd een compensatie van 0,7% van het geldende loon voor het wegvallen van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen. Dit is een absolute voorwaarde om een werknemer aan te merken als piekarbeider en u dient deze compensatie op te nemen op de loonstrook als ‘compensatie regeling piekarbeid’. Zie ook de handleiding piekarbeid voor meer informatie en alle voorwaarden.

Uiterlijk 5e werkdag aanmelden bij BPL
Belangrijk is dat u de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag meldt bij BPL. Indien u de piekarbeider niet binnen vijf werkdagen aanmeldt bij BPL is er geen sprake van piekarbeid en kunt u geen gebruik maken van de vrijstelling voor de sectorfondsen. Het aanmelden van piekarbeiders bij BPL gebeurt aan de hand van het burgerservicenummer (BSN). Heeft de piekarbeider nog geen BSN? Dan dient hij deze aan te vragen. Komt de werknemer langer dan 4 maanden in Nederland wonen, dan moet hij zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar hij gaat wonen. Arbeidsmigranten die korter dan 4 maanden in Nederland komen wonen dienen een BSN aan te vragen bij een RNI inschrijfvoorziening.

Wij adviseren om vooraf een afspraak te maken bij de desbetreffende inschrijfvoorziening zodat de piekarbeider tijdig een BSN ontvangt. In de brochure van de Rijksoverheid vindt u ook de contactgegevens van de 19 RNI inschrijfvoorzieningen in Nederland. Mocht de voorkeurslocatie een wachttijd hebben dan dient de werknemer uit te wijken naar een andere locatie. Indien er een wachttijd is in uw regio dan horen wij dat graag.

Heeft u vragen over de  regeling piekarbeid? Neem gerust contact op met de Werkgeverslijn via 088-888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Bron: Werkgeverslijn

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd