Private aanvulling WW, wat moet u doen?

Per 1 januari 2019 bent u als werkgever verplicht om PAWW-premie te heffen op het loon van uw werknemers. PAWW staat voor private aanvulling WW.

Wat houdt de PAWW in?

Per 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Door middel van een private uitkering, de PAWW (Private Aanvulling WW), wordt de maximale periode WW weer verhoogd naar 38 maanden. Dit wordt geregeld in zogenaamde verzamel cao’s.

De verzamel cao voor de agrarische en groene sectoren geldt met ingang van 1 januari 2019. Doordat de verzamel cao’s PAWW algemeen verbindend worden verklaard is deelname aan de PAWW verplicht voor alle werknemers die vallen onder de cao’s Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij. De werknemer betaalt de PAWW-premie, maar de werkgever houdt deze premie in op het (gemaximeerde) brutoloon van werknemer. De hoogte van de PAWW premie bedraagt 0,30% van het brutoloon van werknemer in 2019.

In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW uitkering aan een maand voor beëindiging van de wettelijke WW uitkering. De hoogte van de PAWW uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-premie. De uitkering wordt verzorgd door de Stichting PAWW. Voor de PAWW uitkering gelden voor werknemer dezelfde regels voor als bij de WW uitkering, zoals een sollicitatieplicht, regels bij het opnemen van vakantie etc.

Werknemers informeren

Het is verstandig uw werknemers te informeren over het feit dat zij vanaf 1 januari 2019 de PAWW-premie dienen te betalen. Zo komen zij bij de eerste loonstrook van 2019 niet voor verrassingen te staan. Er is een infobulletin voor werknemers opgesteld door vakbond FNV in samenwerking met CNV en VCP. Deze informatie kunt u gebruiken om uw werknemers op de hoogte te stellen van de nieuwe regeling.

Meer informatie over PAWW

De Werkgeverslijn heeft een themapagina ingericht met meer informatie over de PAWW. Hier vindt u onder andere een stappenplan, zodat u weet welke stappen u als werkgever moet nemen om uw zaken te regelen op dit gebied.

Themapagina Werkgeverslijn.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd