Poolse regering scherpt belastingheffing op inkomen verdiend in het buitenland aan

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw en de agrarische belangenbehartigingsorganisaties ontvangen steeds meer signalen van werkgevers met vragen over aanpassingen in belastingheffing door de Poolse regering op inkomen verdiend in het buitenland. Onder Poolse werknemers in Nederland gaan geruchten dat ze ‘dubbele inkomstenbelasting’ moeten betalen over het loon in Nederland en in Polen. De Werkgeverslijn legt, op basis van navraag in zowel Nederland als in Polen, uit hoe het zit.

Wat is er aan de hand?

Polen heeft tot op heden Poolse arbeiders, die in het buitenland werken, altijd fiscaal vriendelijk behandeld door een volledige ‘vrijstelling’ te geven voor het verschil in belastingheffing tussen Nederland en Polen dan wel deze ‘vrijstelling’ niet te belasten door gebrek aan inkomensgegevens uit het buitenland.

Per 1 januari 2021 schaft de Poolse regering deze ‘vrijstelling’ af. Ook wordt de gegevensuitwisseling met Belastingdiensten van Europese landen, waaronder Nederland, geïntensiveerd. Dit betekent dat Polen, die in het buitenland inkomen verdienen, niet langer meer kunnen rekenen op deze volledige ‘vrijstelling’. Ze moeten over het verschil in (inkomsten-)belasting tussen Nederland en Polen onder voorwaarden, en natuurlijk afhankelijk van hun persoonlijke omstandigheden, over het verschil alsnog belasting betalen via hun belastingaangifte in Polen.

Waarom kiest de Poolse regering hiervoor?

De Poolse regering wil enerzijds de belastingopbrengsten vergroten en anderzijds de uitstroom van eigen onderdanen ontmoedigen gezien de economische groei van Polen. Ook is in de afgelopen jaren de gegevensuitwisseling tussen Polen en andere Europese landen geïntensiveerd zodat de Poolse overheid meer zicht heeft gekregen op inkomen verdiend in het buitenland. Tot op heden viel dit veelal buiten het zicht van de Poolse Belastingdienst.

Is er nu sprake van ‘dubbele’ belastingheffing voor Polen die in Nederland werken?

Nee, er is geen sprake van dubbele belastingheffing. Het belastingverdrag tussen Nederland en Polen voorkomt dat. De Poolse regering berekent de te betalen belasting en trekt daar de reeds in Nederland betaalde belasting van af. Aangezien belastingpercentages tussen Nederland en Polen verschillen kan dit beteken dat Polen over verdiend inkomen in Nederland alsnog belasting moeten bij betalen.

Kan LTO Nederland of de Nederlandse regering iets ondernemen?

LTO Nederland heeft navraag gedaan bij het Ministerie van Financiën. De Nederlandse regering kan niets ondernemen. De afschaffing van de ‘vrijstelling’ is een besluit van de Poolse regering. De Poolse regering mag binnen de Europese regelgeving dit besluit nemen.

Welk effect heeft de toepassing van de Nederlandse ET-regeling?

De ET-regeling maakt het mogelijk om bruto looncomponenten uit te ruilen tegen netto vergoeding van extra kosten voor reizen, huisvesting en levensonderhoud. Door deze uitruil betalen Poolse werknemers minder belasting in Nederland, maar kan, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, de te betalen belasting in Polen hoger zijn. Wij doen hier nog verder onderzoek naar.

Is het echt 100 % zeker dat de belasting door de Poolse Belastingdienst ook opgelegd wordt?

Dat is niet bekend en kan niet worden ingeschat. Dit is onder meer afhankelijk van de intensiteit van de gegevensuitwisseling tussen Nederland en Polen in de praktijk. Ook is niet bekend of de Poolse Belastingdienst al voldoende ingericht is op het effectueren van de belastingheffing.

Wat betekent dit voor de bereidheid van Poolse werknemers om hier te komen werken?

Dat is moeilijk in te schatten, maar het zou kunnen dat de bereidheid kleiner wordt. Het is verstandig om met deze ontwikkeling rekening te houden in uw personeelsplanning voor 2021.

Wat kunt u doen als werkgever?

Als werkgever kunt u uw Poolse werknemers hierover informeren indien zij met vragen bij u komen.

Komt de Werkgeverslijn met rekenvoorbeelden?

De Werkgeverslijn inventariseert of er rekenvoorbeelden gemaakt kunnen worden.

Bron: Werkgeverslijn

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd