Politiek voelt niets voor arbeidsmigranten van buiten de EU

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voelt niets voor het plan om arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie naar Nederland te halen. Ook voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw wil ze geen uitzondering maken. De meeste Kamerleden delen deze mening. Dat bleek donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Daar werd onder meer gesproken over het plan van de Europese Commissie om vanaf eind dit jaar arbeidsmigranten uit Egypte, Marokko en Tunesië toe te laten. Dat moet de tekorten op de Europese arbeidsmarkt verminderen en illegale migratie tegengaan. Het kabinet komt nog met een officiële reactie op dit voorstel, maar Van Gennip liet alvast weten ‘niet enthousiast’ te zijn.

Onder meer VVD en ChristenUnie spreken zich uit tegen dit plan dat bedoeld is voor de totale arbeidsmarkt. Ook CDA, SP, PVV en JA21 toonden zich geen voorstander. Als argumenten voerden de tegenstanders onder meer een gebrek aan huisvesting en de toch al toenemende druk op voorzieningen aan, zoals zorg en onderwijs. Ook eerder aangetoonde misstanden als uitbuiting, ondeugdelijke huisvesting wogen voor hen zwaar.

Uitzondering

SGP vroeg om een uitzondering voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw, maar kreeg nul op het rekest van de minister. Zij stelde dat vanuit de sector nooit vergunningen zijn verleend voor deze internationale werknemers van buiten de EU. ‘Binnen Europa is voldoende aanbod van personeel. Het UWV toetst dit geregeld. Daarom gaan we voor deze groep de wet niet verruimen.’

LTO Nederland riep de politiek eerder nog op om arbeidsmigratie van buiten de EU toe te staan als een van de oplossingen voor de arbeidsmarktkrapte in Nederland. De organisatie ziet minder migranten uit bijvoorbeeld Oost-Europa naar Nederland komen en stelt vast dat er veel concurrentie is tussen verschillende sectoren.

Vraag en aanbod

Van Gennip gaf aan dat het toekomstige arbeidsbeleid is gericht op drie sporen. Ten eerste wil ze het arbeidsaanbod vergroten. Dat kan door mensen die nu niet werken aan een baan te helpen of door het aantrekkelijker te maken om voltijds in plaats van deeltijd te werken. Verder zet de minister in op vermindering van de arbeidsvraag.

Ze noemt onder meer procesinnovatie als een mogelijkheid om met minder arbeid hetzelfde te doen. Tot slot wil ze vraag en aanbod van arbeid beter op elkaar laten aansluiten. De komende weken moet duidelijk worden hoe het kabinet de krapte op de arbeidsmarkt exact te lijf gaat en wat het kabinetsstandpunt is ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie.

Uitzendbranche

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is voor het verwelkomen van arbeidsmigranten om personeelstekorten op te lossen, mits goed geregeld en vraag en aanbod binnen de landsgrenzen niet samen te brengen zijn.

‘Daarnaast is het belangrijk om nog beter te kijken naar het potentieel dat al voorhanden is. Dat blijft de meest efficiënte manier om mensen duurzaam in te zetten, waarbij zowel werkgever als werknemer profiteert’, aldus NBBU-directeur Marco Bastian.

Seasonalwork.NL

Heeft u een personeelstekort? Vacaturebank Seasonalwork.NL kan u hierbij helpen? Onze database zit vol met europese werknemers die op zoek zijn naar werk in Nederland. Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen.

Bron: Nieuwe Oogst

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd