Personeelstekort brengt oogstseizoen in gevaar

Werkgevers in de land- en tuinbouw maken zich grote zorgen over de beschikbaarheid van voldoende personeel. Dat blijkt uit een peiling van LTO onder ruim 580 agrarische werkgevers. Werkgevers zijn dringend op zoek naar personeel en 84% van de ondernemers verwacht al in het komende seizoen tekorten aan teelt- en oogstmedewerkers. Daarmee komt de oogst van Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten in gevaar. Veel werkgevers nemen al maatregelen, maar LTO wil dat werkgevers ook de mogelijkheid krijgen om seizoenarbeiders van buiten de EU in te kunnen zetten.

De peiling laat zien dat de behoefte aan personeel groot is. Vacatures zijn moeilijk in te vullen omdat de arbeidsmarkt in Nederland zeer krap is en de instroom van personeel uit andere Europese landen tegelijkertijd ook verminderd. Nog meer dan andere jaren maken agrarische werkgevers zich grote zorgen over de beschikbaarheid van voldoende personeel en specifiek seizoenarbeiders voor teelt- en oogstwerkzaamheden in de open teelten, glastuinbouw en in de fruitsector. Het merendeel van het personeel is nodig voor een periode van 4 – 12 weken met een piek in augustus en september. De peiling laat ook zien dat werkgevers natuurlijk niet stil zitten en volop maatregelen nemen om hun bestaande personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken. Zij benutten platforms als seasonalwork.nl, de Werkgeversservicepunten van het UWV in hun arbeidsmarktregio of maken gebruik van uitzendbureau’s. Ook kijken werkgevers nadrukkelijk naar extra beloningen bovenop de cao-afspraken. Voor de lange termijn wordt vooral gekeken naar meer automatisering en de inzet van robottechnologie.

Seizoenarbeiders van buiten EU
Eén van de oplossingen, die 40% van de werkgevers als een kans ziet, is het verruimen van de arbeidsmigratie. Een ruimhartiger en gerichte inzet van seizoenarbeiders uit landen buiten de EU helpt de werkgevers in de land- en tuinbouw en voorkomt dat producten niet geoogst kunnen worden. De bestaande regeling ‘verblijfs- en werkvergunning seizoenarbeid voor de land- en tuinbouw’ biedt hiervoor een oplossing. De land- en tuinbouw wil graag snel aan de slag in een project. Al op korte termijn en voor het komende teelt- en oogstseizoen moet het mogelijk worden om, onder voorwaarden, seizoenarbeiders van buiten de EU in de land- en tuinbouw aan de slag te laten gaan.

Buurlanden zijn al zover
Werkgevers staan al op achterstand met landen om ons heen. In België heeft de overheid het al mogelijk gemaakt om mee te werken aan de instroom van werkenden uit landen van buiten de EU voor seizoenarbeid in de land- en tuinbouw. Ook Duitsland heeft een uitnodigend arbeidsmigratiebeleid om gericht tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het is nu aan Nederland om snel stappen te zetten.

Bron: LTO Nederland

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd