Nieuwe regeling zorgverzekeringen voor Oekraïners

Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten heeft de Rijksoverheid besloten om de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking te laten treden. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. Dit houdt in dat werkende Oekraïense vluchtelingen die aan kunnen tonen dat zij aan onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen vanaf 1 juli 2022 geen Nederlandse zorgverzekering meer hoeven af te sluiten.

Als uw medewerker zorg nodig heeft, kan uw medewerker tegen de zorgprofessional (de (huis)arts, therapeut of verpleegkundige) zeggen dat hij/zij zorg ontvangt uit de RMO. Uw medewerker moet dan zijn/haar Burgerservicenummer laten zien. De zorgverlener kan op die manier opzoeken waar de zorgkosten gedeclareerd moeten worden.

Regeling medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne

De regeling medische zorg Ontheemden (RMO) is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Omdat de vluchtelingen uit Oekraïne niet op dezelfde manier worden opgevangen als asielzoekers (die via het COA worden opgevangen) was een ander declaratiesysteem noodzakelijk.

Vluchteling of géén vluchteling

Hoe kunt u controleren of een Oekraïner wel of geen vluchteling is, en onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt?
Oekraïners die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen, hebben in de meeste gevallen een sticker in het paspoort, het zogenoemde ‘bewijs van verblijf’ (overheidsinstanties noemen dit de meldcode 46). Beschikken uw medewerkers (nog) niet over dit bewijs van verblijf, dan zijn ze alsnog verplicht een Nederlandse Zorgverzekering af te sluiten.

Op het moment dat uw medewerker alsnog met terugwerkende kracht onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming (meldcode 46) valt dan wordt hij/zij automatisch door LTO Arbeidskracht afgemeld met de einddatum 31-07-2022. U wordt hier per email over geïnformeerd.

De uitvoering en toepassing van deze RMO regeling is niet heel logisch. Helaas zijn we hierin afhankelijk van de RMO.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen neem contact op per mail info@ltoarbeidskracht.nl of telefonisch 088 4724200.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd