Nieuwe normen voor het AKF-huisvestingskeurmerk

Huisvesting is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor internationale werknemers. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) waarborgt de kwaliteit van huisvesting op land- en tuinbouwbedrijven: niet alleen voor jaarrond-, maar juist ook voor seizoenshuisvesting. De nieuwe normen die per 15 augustus 2024 ingaan, sluiten nog beter aan bij de wensen en behoeften van de mensen die gehuisvest worden, werkgevers én gemeenten.

Stappen vooruit
Eric Douma, bestuurder van LTO en tevens voorzitter College van Belanghebbenden van AKF: “Wij nemen als land- en tuinbouwsector onze verantwoordelijkheid in goed werkgeverschap. Het goed huisvesten van onze werknemers maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Bovendien luisteren wij naar de kwaliteitseisen die supermarkten stellen aan ondernemers. De nieuwe normen van AKF passen bij de ontwikkelingen die gaande zijn in de maatschappij en op het erf van boeren en tuinders.”

Henry Stroek, bestuurder van CNV: “Stap voor stap komen we als sector dichter bij de gestelde ambitiedoelen van Roemer. De nieuwe normen zijn een belangrijke stap voorwaarts.”

Seizoenhuisvesting
Werken in de land- en tuinbouw kenmerkt zich door pieken tijdens de oogst. Het borgen van de kwaliteit van seizoenhuisvesting  is daarom heel belangrijk voor de sector. AKF zorgt ervoor dat ondernemers die kortstondig huisvesting nodig hebben (max. 4 maanden), ook in aanmerking komen voor certificering.

Bestuurder René Simons van NFO: “Tijdens bijvoorbeeld de appel- en perenpluk heb je in een periode van zo’n 6 tot 7 weken veel internationale werknemers op je bedrijf aan het werk. Je wilt als werkgever deze werknemers ook goed huisvesten, bij voorkeur op je eigen erf. Investeren in jaarrond huisvesting is dan financieel gezien niet haalbaar. Het tijdelijk neerzetten van comfortabele woonunits wel. Met AKF kan de kwaliteit van veilige en hygiënische huisvesting die slechts in de piek gebruikt wordt, geborgd worden. Wij vinden het van belang dat er zowel voor ondernemers met jaarrond huisvesting als ondernemers met seizoenshuisvesting een keurmerk beschikbaar is.”

Grootste verandering: uitzendkrachten ook welkom in AKF gecertificeerde seizoenshuisvesting
Eric Douma: “Als sector geven we er de voorkeur aan dat ondernemers zelf mensen in dienst nemen. Maar we beseffen ook dat bedrijven vaak (gedeeltelijk) werken met uitzendkrachten in het seizoen. Daarom is het vanaf 15 augustus 2024 binnen AKF ook mogelijk om deze groep uitzendkrachten onder voorwaarden op het erf te huisvesten.”

“Een bijkomend voordeel is dat hiermee woon-werkverkeer beperkt wordt: je ontlast woonkernen en daar zijn gemeenten en dorpsbewoners ook blij mee. Een win-winsituatie voor iedereen”, vult René Simons aan.

Veel strengere eisen aan jaarrond huisvesting
In de nieuwe normen van AKF is ook opgenomen dat een werknemer in jaarrond huisvesting recht heeft op minimaal 13 m2 leefruimte, en vanaf 1 januari 2026 op 15 m2. De beloopbare oppervlakte in een slaapkamer dient minimaal 3 m2 per persoon te zijn. Sanitair dient onder hetzelfde dak te zijn als het slaapverblijf voor jaarrond huisvesting. Bij jaarrond huisvesting slapen er maximaal 2 personen op een kamer; indien mogelijk ‘stelletjes’ of familie.

Trots
René Simons: “Ik ben trots dat we als sector een keurmerk hebben dat maatwerk levert voor elk type bedrijf. En dat altijd voldoende veiligheid, hygiëne en comfort biedt voor onze internationale werknemers die we huisvesten. Bovendien houden we het altijd praktisch en vragen wij aan de mensen zelf hoe zij gehuisvest willen worden. Zo staat iedereen achter de gemaakte keuzes: werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, gemeenten en supermarkten.”

Uit de praktijk
“Wij hebben flink geïnvesteerd in goede huisvesting voor seizoenarbeiders. Door ons te laten certificeren kunnen we laten zien dat we goed werkgeverschap serieus nemen en dat onze huisvesting voldoet aan hoge eisen. Overigens is het grootste compliment als de Poolse werknemers zelf enthousiast zijn over de accommodatie. Ze werken hard, dus ze hebben ook recht op goede huisvesting.”

Irma Rood, De Wit Bloembollen in Bovenkarspel (foto)

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd