Nieuwe cao Glastuinbouw

Er is een nieuwe cao Glastuinbouw. De cao is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.

Onder glastuinbouw worden plantaardige teelten verstaan die permanent onder glas of plastic plaatsvinden, met uitzondering van paddenstoelenteelt en de boomteelt onder glas of plastic, maar met inbegrip van de vermeerderingsbedrijven, ongeacht of de bedrijfsactiviteiten geheel of ten dele in de open lucht plaatsvinden.

De actuele collectieve arbeidsovereenkomst Glastuinbouw heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Deze cao is afgesloten door LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en Plantum enerzijds, en CNV anderzijds. De belangrijkste verandering is de loontabel. De glastuinbouwsector staat onder grote druk, met name als gevolg van de huidige energiecrisis. Het belang van goed en gemotiveerd personeel wordt daardoor alleen maar groter. Duidelijkheid over loon is daarin een belangrijke factor en die is er nu. De nieuwe cao kent twee verhogingen: 3% per 1 januari 2023 en 2% per 1 juli 2023. Daarnaast is loonschaal B per 1 januari opnieuw ingedeeld. De cao wordt nog aangemeld voor algemeen verbindend verklaring (AVV).

Bekijk het webinar

Op 19 januari 2023 organiseerden Glastuinbouw Nederland en Plantum een webinar over de nieuwe cao Glastuinbouw. Namens de Werkgeverslijn was Diana Eleveld aanwezig om vragen te beantwoorden. Het webinar is hieronder terug te kijken:

 

 

Meer weten over het toepassen van de loonsverhoging?

Check hier alle informatie en handige documenten zoals looncijfers en het functiehandboek: werkgeverslijn.nl

 

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd