Minimumloon per 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 wordt het minimumloon geïndexeerd met 3,1 procent. Daarmee stijgt het minimumuurloon van 13,27 euro naar 13,68 euro per uur. Ieder half jaar vindt er een indexatie plaats, waarbij het minimumloon telkens automatisch meestijgt met de cao-lonen. Daarnaast stemde de Eerste Kamer deze week over een extra verhoging van het minimumloon, maar daarvoor was geen meerderheid.

Toch geen extra verhoging minimumloon

De extra verhoging van het minimumloon van 1,2 procent gaat niet door. In april stemde de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel, maar in de Eerste Kamer bleek geen meerderheid. De senatoren maken zich zorgen om de hoge kostenstijging voor werkgevers, mede omdat het minimumloon de afgelopen jaren al sterk is verhoogd. Bovendien kost de extra verhoging de overheid zelf ook veel geld, omdat de AOW ook zou meestijgen.

Motie aangenomen voor het terugdraaien of niet doorvoeren van belastingverhogingen 

Deze extra verhoging van het minimumloon zou onder meer bekostigd worden door het verhogen van de bankenbelasting en het belasten van de inkoop van eigen aandelen door grotere bedrijven. De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen om deze belastingverhogingen terug te draaien en/of niet door te voeren indien het wetsvoorstel zou worden verworpen.

Het is nog onduidelijk of een nieuw kabinet mogelijk toch besluit om het minimumloon extra te verhogen. Tijdens de afgelopen verkiezingen van de Tweede Kamer hadden veel partijen plannen voor een extra verhoging.

Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

Sinds dit jaar is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur gebaseerd op een 36-urige werkweek.

Volgende indexatie van minimumloon in 2025
De volgende indexatie van het minimumloon staat gepland op 1 januari 2025. Het is nog niet bekend met welk percentage het minimumloon dan verhoogd zal worden. Dit is afhankelijk van de cao-loonraming volgens de Macro Economische Verkenning van het CPB die zij in september publiceert.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd