Inspectie SZW controleert goede en risicobedrijven

Inspectie SZW komt in september langs bij vooraf met risicoanalyses geselecteerde bedrijven en bij telers uit een willekeurige steekproef.

Volgende maand staat de glastuinbouw op het programma voor een landelijke controleronde van Inspectie SZW (ISZW). De nadruk in dat reguliere inspectie-offensief ligt op arbeidsomstandigheden. Het wordt een combinatie van steekproefsgewijze controles en gerichte inspecties, zegt Peter Loef, arbeidsspecialist van Glastuinbouw Nederland. Elke teler kan dus voor een bezoek geselecteerd worden, ongeacht of ISZW het vermoeden heeft van een verhoogde kans van overtredingen.

Meer geconstateerd door betere analyse

Het deel van gerichte inspecties is door de extra handhavingscapaciteit van ISZW kwalitatief en kwantitatief sterker dan in het verleden. De kans dat er met de verbeterde risicoanalyses bij inspecties dus ook meer overtredingen worden aangetroffen, is daardoor groter. “Met de Inspectie hebben we geregeld contact, zowel op strategisch als op tactisch en uitvoerend niveau. We zijn er blij mee dat de programmamanager agrarisch ook naar buiten toe communiceert dat ze onze structurele aanpak van goed werkgeverschap hoog inschat. Fijn dat voor iedereen zichtbaar is dat de glastuinbouw als sector haar verantwoordelijkheid neemt.”

RIE alvast klaarleggen

Het belangrijkste document dat de teler klaar moet hebben liggen is de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE). Is de RIE compleet en actueel? Is deze aangepast op het corona-protocol? Dat coronaprotocol is vorig jaar vastgesteld en nog steeds onverkort van kracht.

Overige controlepunten

Ook bij de goedwillende bedrijven zal altijd wel een enkel punt worden aangetroffen dat niet helemaal conform de regels is, stelt Loef. Behalve de arbeidsomstandigheden en coronaregels in combinatie met de veel in de sector werkende internationale werknemers, wordt ook naar andere arbeidszaken gekeken. Denk daarbij aan een id-check van alle medewerkers, correcte betaling en of scholieren werk doen dat past bij hun leeftijd.

Bron: Groente en Fruit

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd