Inhouden van huisvestingskosten

Bent u werkgever in de sector open teelten of glastuinbouw en organiseert u de huisvesting voor uw werknemers, dan zijn er op dit moment twee opties om de kosten voor deze huisvesting af te rekenen.

  1. U kiest ervoor om de huisvesting te laten certificeren door de Stichting Normering Flexwonen (SNF). U meldt zich dan aan bij SNF. Een accountantsverklaring rond goed werkgeverschap is vanaf 20 juni 2018 niet meer nodig, de eigen verklaring volstaat. Na bevestiging van uw aanmelding en uw afspraak met een certificerende instelling mag u inhouden, ook als u nog niet gecertificeerd bent. Na de audit kunt u gecertifieerd worden of niet. Als u niet gecertificeerd wordt vervalt direct de mogelijkheid tot inhouden. Als u gecertificeerd wordt kunt u uiteraard blijven inhouden. Op dit moment gelden de SNF normen voor “jaarrond” huisvesting. Als uw huisvesting valt onder de zogenaamde ‘categorie overige’, dan kan deze nu nog niet worden gecertificeerd op basis van de SNF normen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.
  2. Als u de huisvesting nog niet kunt of wilt laten certificeren, dan mogen de kosten voor huisvesting niet worden ingehouden op het netto equivalent van het wettelijk minimumloon (WML). Hier vallen ook overuren onder. Alleen indien de werknemer aanzienlijk meer verdient dan het WML, ontstaat ruimte om de kosten in te houden. Andere mogelijkheden om af te rekenen zijn: een automatische incasso, de werknemers te laten pinnen (via uw pinapparaat) of uw werknemers laten betalen via de bank.

 

We verwachten dat er op korte termijn, naast de SNF mogelijkheid, meer mogelijkheden komen huisvesting geaccrediteerd te certificeren en daarmee het inhouden van huisvestingskosten via de loonstrook mogelijk te maken. LTO Nederland zet alles op alles om die certificering met zo min mogelijk kosten en administratieve lasten gepaard te laten gaan.

Bron: Werkgeverslijn

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd