Goede huisvesting arbeidsmigranten blijft prioriteit

“Boeren en tuinders gebaat bij goede bescherming arbeidsmigranten”, zo bevestigde LTO Nederland twee jaar geleden het advies ‘Geen tweederangsburgers’ van Emile Roemer. In het rapport deed het Aanjaagteam een aantal belangrijke aanbevelingen om de bescherming van internationale werknemers te vergroten. Ook de land- en tuinbouw, waar de vraag naar internationale werknemers groot blijft, is met die aanbevelingen aan de slag gegaan. Goede kwaliteit en ruime beschikbaarheid van huisvesting blijven daarbij een belangrijk onderwerp. Vandaag wordt tijdens een congres in Amersfoort stilgestaan bij het tweejarig bestaan van de adviezen.

“Roemer heeft een zaadje geplant. Ik heb de afgelopen twee jaren gezien hoe ondernemers intensiever aan de slag zijn gegaan om ervoor te zorgen dat internationale werknemers hier prettig kunnen werken en wonen”, zegt Eric Douma, portefeuillehouder ondernemerschap en onderwijs. “Het belang van internationale werknemers wordt steeds groter. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is het nodig om ook over grenzen heen te kijken – zelfs die van de EU. Voorwaarde is dan wel dat arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en huisvesting op orde zijn.”

LTO Nederland heeft, aanvullend op de adviezen van Roemer, een tienpuntenplan opgesteld om de sector een stap extra te laten zetten als het gaat om internationale werknemers. Hoewel er vorderingen worden gemaakt blijft met name huisvesting een belangrijk punt van aandacht. LTO Nederland maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende onderkomens voor de korte en lange termijn. Ook internationale werknemers hebben last van de knellende woningmarkt.

Eric Douma: “Werkgevers in de land- en tuinbouw kunnen in hoge mate bijdragen aan oplossingen voor dat deel van de woningmarkt door huisvesting op het eigen terrein te realiseren. Gemeenten moeten daarin wel mee durven bewegen door beleid te formuleren en ook heel concreet vergunningen te verlenen”.

Huisvesting is tijdens het congres een niet te missen thema. LTO Nederland draagt bij aan een workshop over de kwaliteit van huisvesting. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen, opgericht op initiatief van o.a. LTO Nederland, is te vinden op de inspiratiemarkt. Het congres is ook het startpunt voor de Week van de Huisvesting van LTO. In die week brengen we ondernemers en gemeenten bij elkaar met als rode draad het vergroten van het aanbod van kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers.

LTO Nederland blijft zich samen met andere partijen inzetten voor de bescherming van arbeidsmigranten. Niet als tijdelijk project, maar als een belangrijke pijler van het agrarisch werkgeverschap.

Bron: LTO Nederland

Test

Testformulier
 *
 *
 *
 *
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd