Eigen verklaring naleving cao voor huisvesting

Eind april heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toestemming gegeven aan werkgevers die zich voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen aanmelden én de eigen verklaring naleving cao hebben getekend, vanaf dat moment de kosten van huisvesting in mogen houden op het WML. Op www.werkgeverslijn.nl/flexwonen leest u alles over het Agrarisch Keurmerk Flexwonen en bij welke certificerende instelling u zich hiervoor kunt aanmelden. De eigen verklaring naleving cao kunt u hier downloaden.

Met het tekenen van de eigen verklaring verklaart een werkgever zich als goed werkgever te gedragen en de cao open teelten of glastuinbouw onverkort toe te passen.

Heeft u vragen over de Agrarisch Keurmerk Flexwonen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd