Een niet-Nederlandse arbeidsovereenkomst kan een tikkende tijdbom zijn

Internationale medewerkers werken nogal eens onder A1 verloning. Vanwege complexe regels kan het makkelijk misgaan. Werken onder een niet-Nederlandse arbeidsovereenkomst kan daarom een tikkende tijdbom zijn.
Samen moeten we alles in het werk stellen om ook bij deze medewerkers te kunnen spreken van eerlijk werk voor een eerlijke beloning. Om werken door heel Europa mogelijk te maken, zijn er internationaal afspraken gemaakt.

Internationale afspraken

Afspraken voor die situaties waarin de werkgever in een ander land gevestigd is, dan waar de werknemer woont en het werk kan in weer een ander land worden uitgevoerd. Afspraken over de sociale zekerheid, de geldende cao en praktische zaken als arbeids- en rusttijden en arbeidsomstandigheden. Om met deze laatste twee te beginnen. De inlener stelt de werktijden vast en kan toezien op het naleven van de arbeids- en rusttijden en ook op de arbeidsomstandigheden. Het verstrekken van veiligheidsmiddelen en het geven van instructie hebt u zelf in de hand.

Cao en arbeidsovereenkomst

Bij een A1-verloning is er een niet-Nederlandse arbeidsovereenkomst. In de tijdelijke periode dat er in Nederland wordt gewerkt, gelden een aantal extra afspraken, bijvoorbeeld betalen volgens de cao glastuinbouw. Check of de cao-afspraken worden nagekomen. Vraag medewerkers hiernaar, bij voorkeur via het zien van een loonstrook.

De arbeidsovereenkomst (in een andere taal) kan naar onze Nederlandse maatstaven bepalingen bevatten die wij niet passend of wenselijk vinden. U bent zelf geen partij bij deze overeenkomst, maar kunt er wel op aangesproken worden. Het is verstandig om vooraf ook de arbeidsovereenkomst zelf te toetsen. Om privacy redenen kun je alleen naar een voorbeeld of geanonimiseerde arbeidsovereenkomst vragen. De boetebedingen, zwijgconstructies en inhoudingen zijn naar Nederlandse maatstaven niet acceptabel. Bij het naar buiten komen van dergelijke afspraken in een arbeidsovereenkomst kan dit zeer schadelijk zijn voor de reputatie van uw bedrijf en die van de sector.

Sociale zekerheid

In Europa wordt de werkgever verplicht zich te melden in het land waar de premies voor de sociale zekerheid moeten worden betaald. De werkgever vraagt daar een A1-verklaring voor aan (ook wel een ‘certificate of coverage’ genoemd). Eis als inlener inzage in de A1-verklaring en zorg dat de medewerkers deze ook kennen. Zij weten door de A1-verklaring waar zij verzekerd zijn voor bijvoorbeeld werkloos worden.

Checklist

Het betreft ingewikkelde regels, waarbij het ook moeilijk is om ze te controleren en toezicht te houden. Privacy regels en taalbarrière maken dit nog lastiger. Ondernemers moeten zich vooral vooraf afvragen of ze zich in dit ‘mijnenveld’ willen begeven.

Download de checklist ‘Veilig inzetten van derden voor arbeid’ van de Werkgeverslijn.

 

Kijk het webinar terug

De Werkgeverslijn heeft eerder een webinar gehouden over A1-constructies waarbij zowel de voor- en nadelen worden toegelicht:

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd