Derdelanders uit Oekraïne langer beschermd

Derdelanders die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, maar in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden, mogen na 4 september 2023 tijdelijk nog gebruik blijven maken van de rechten van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

De derdelanders hebben een besluit ontvangen waarin staat dat hun tijdelijke bescherming op 4 september 2023 afloopt. Ondanks dit besluit mogen zij echter tijdelijk gebruik blijven maken van de rechten die de Richtlijn Tijdelijke Bescherming biedt, zoals het recht om te werken en opvang door de gemeente te ontvangen. Deze uitzondering is mogelijk doordat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft besloten om de situatie te bevriezen, in afwachting van een uitspraak van de Raad van State.

De Raad van State, de hoogste administratieve rechter in Nederland, zal een richtinggevende uitspraak doen over de vraag of de tijdelijke bescherming voor deze groep beëindigd mag worden. Een richtinggevende uitspraak heeft doorgaans een leidende invloed op andere rechterlijke beslissingen.

Derdelanders mogen in ieder geval in Nederland blijven totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan, maar de eerdere beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijft van kracht. Als iemand het niet eens is met de beslissing om de tijdelijke bescherming uiteindelijk te beëindigen, kan hij of zij in beroep gaan. De rechter zal dan beoordelen of de beslissing van de IND correct is. Hiervoor is een termijn van 4 weken na de datum van de beslissing vastgesteld, die niet wordt verlengd, zelfs niet als iemand tijdelijk langer mag blijven.

Derdelanders hebben recht op juridische bijstand van een advocaat in Nederland. Een advocaat kan de beslissing van de IND met hen bespreken indien gewenst. Als iemand nog geen advocaat heeft, kan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) een advocaat regelen. Het is belangrijk om snel actie te ondernemen en een e-mail te sturen naar acdenbosch@rvr.org, bij voorkeur binnen 4 weken na ontvangst van de beslissing van de IND.

Kijk voor meer informatie van de Rijksoverheid op: https://ind.nl/nl/oekraine/verblijf-niet-oekrainers-met-tijdelijke-oekraiense-verblijfsvergunning-derdelanders

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd