Column: Communiceren met uw buitenlandse werknemers

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de agrarische sector. We zien dat het moeilijk is om geschikte seizoenarbeiders te vinden, zeker wat betreft de Poolse arbeidsmigranten. Hierdoor ontstaat een toenemende diversiteit in nationaliteiten op het bedrijf. We signaleren vooral een sterke toename van het aantal Roemenen en Bulgaren. Met al die verschillende nationaliteiten is goede communicatie onmisbaar in uw bedrijf.

Taalbarrières en cultuurverschillen geven spanningen op de bedrijfsvloer. Buitenlandse werknemers kunnen zich moeilijk uiten en hebben moeite met het aankaarten van problemen. Dit stagneert de bedrijfsvoering en ook de ontwikkeling van de medewerker.

Om de terugloop van scholieren in het Nederlands groen onderwijs te ondervangen, motiveren agrarisch ondernemers arbeidsmigranten door te groeien naar het leidinggevend kader. Veel arbeidsmigranten beschikken over de juiste vaardigheden en hebben een sterke motivatie zichzelf te ontwikkelen. Door een andere manier van leidinggeven in het land van herkomst ontstaat er echter vaak verwarring over de inhoud van de functie. Om elkaar goed te begrijpen en cultuurverschillen te overbruggen is een zekere basiskennis van de Nederlandse taal noodzakelijk.

Goede communicatie zorgt voor wederzijds begrip, wat leidt tot gemotiveerde werknemers en een prettige werkomgeving. Het is dus zowel in het belang van de werknemer als de werkgever te investeren in taalonderwijs om het wederzijds begrip te verbeteren. LTO Arbeidskracht heeft in het opleidingsaanbod trainingen die zich specifiek richten op de ontwikkeling van de arbeidsmigrant. Onze ervaren trainer pakt de communicatieproblemen en cultuurverschillen op de werkvloer aan, waardoor problemen uit de dagelijkse praktijk snel aan het licht komen en opgelost kunnen worden.

Inzet van training draagt bij aan het binden en boeien van uw medewerkers. Een belangrijk argument om in Nederland te komen werken zijn goede arbeidsvoorwaarden. Niet alleen het salaris telt, secundaire voordelen zijn zeker zo belangrijk. Door inzet van training voelen medewerkers zich gewaardeerd en zijn ze gemotiveerd om een stapje extra te zetten. Eén ding is zeker, investeren in communicatie zorgt voor groei.

Marieke Dekkers

LTO Arbeidskracht

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd