Collectieve zorgpolis moet meer gaan bieden

Gevaarlijke machines, fijnstof en mentale en fysieke vermoeidheid worden door agrariërs genoemd als meest voorkomende gezondheidsrisico’s van hun vak. LTO Arbeidskracht en LTO Ledenvoordeel, die hun collectieve zorgverzekeringen gaan versterken, deden hier onderzoek naar.

Onder druk van de overheid moeten collectieve zorgverzekeringen meer werk maken van ziektepreventie onder de verzekerden. Het was de politiek een doorn in het oog dat er collectieve polissen werden afgesloten bij doelgroepen die verder weinig gemeen hebben. ‘Aanbieders van collectieve polissen krijgen van de overheid daarom de opdracht om waarde toe te voegen aan het collectief’, zegt Marieke Dekkers, medewerker marketing en communicatie bij LTO Arbeidskracht.

Dat laatste geldt dus ook voor de circa 60.000 verzekerden, inclusief gezinsleden, die via LTO Ledenvoordeel of de medewerkerspolis Agro+Zorg zijn verzekerd. Om inzicht te krijgen in de zorgbehoefte en consumptie van leden werd een ledenenquête uitgeschreven. Daarop kwamen 950 reacties binnen.

Zorgmijders

Een van de belangrijkste inzichten die daaruit voortvloeiden is dat veel boeren en tuinders zorgmijders zijn. Ze stappen niet gauw naar een dokter of arts. Terwijl er wel degelijk een grote behoefte is aan voorlichting en hulp bij klachten die gepaard gaan met het werk.

Zo worden slaapproblemen en mentale en lichamelijke vermoeidheid genoemd als gezondheidsrisico’s, naast ongelukken door het werken met machines. Sommige deelnemers aan de enquête wijten dit aan de constante druk die de regelgeving op het boerenbedrijf legt en het 24/7 paraat staan voor de dieren in de veehouderij. Ook maken velen zich zorgen over de gevolgen van fijnstof in de werkomgeving voor de gezondheid.

Gevaarlijke situaties

Door die vermoeidheid ontstaan soms gevaarlijke situaties, laat een respondent in de enquête weten. ‘Door onzorgvuldig gebruik van machines, het harde werk dat je doet en het soms te weinig rust nemen, ontstaan onverantwoorde situaties.’

De drempel om voor medische hulp aan te kloppen is hoog onder agrariërs, zegt Marloes Delis, new business developer bij LTO Bedrijven. ‘En dat werkt kostenverhogend. Doordat verzekerden langer blijven doorlopen met klachten, lopen de uiteindelijke zorgkosten verder op dan wanneer er eerder met een behandeling wordt gestart. Er is een duidelijke behoefte aan advies en voorlichting over hoe om te gaan met klachten.’

Een van respondenten vergeleek het eigen doktersbezoek met de veel betere medische zorg voor zijn koeien. ‘Bij ons melkvee is een gezondheidscheck verplicht. Vier keer per jaar en bloed- en tankmelkonderzoek. Wij gunnen onszelf geen tijd om een arts te raadplegen.’

Rugklachten

LTO Ledenvoordeel en LTO Arbeidskracht werken samen met de zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis. Het doel is uiteindelijk om met deze partijen tot nieuwe concepten te komen voor collectieve polissen die speciaal gericht zijn op de agrarische doelgroep. Knie- en rugklachten komen veel voor bij boeren en tuinders. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een polis met een aantal behandelingen door een fysiotherapeut, legt Delis uit.

‘We willen ook meer aan voorlichting gaan doen. Bijvoorbeeld door een app met persoonlijk advies of die de drempel naar een hulpverlener kan verlagen.’

Ook moet de collectieve zorgverzekering actiever worden in het contact met de verzekerden, zegt marketeer Dekkers. ‘Veel verzekerden weten amper bij welk collectief ze verzekerd zijn. We willen dat actiever gaan ondersteunen, waardoor ze meer gebruik gaan maken van de adviezen en voorlichting die ze vanuit het collectief kunnen ontvangen.’

Bron: Nieuwe Oogst

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd