Bij LTO Arbeidskracht staat de agrarische werknemer centraal

Hoe doet LTO Arbeidskracht dat?

‘Wij faciliteren agrarische ondernemers met arbeidsgerelateerde diensten, zoals werving en selectie van buitenlandse arbeidskrachten, de verplichte Nederlandse zorgverzekering voor internationale werknemers, het aanvragen van zorgtoeslag en diverse HR-zaken, zoals het verlonen van flexibel personeel. Ook hebben we een breed aanbod aan opleidingen en scholing in verschillende talen, zoals spuitlicenties, talencursussen, trainingen leiding geven en bedrijfshulpverlening.’

Wat is uw rol daarin?

‘Als directeur ben ik eindverantwoordelijk voor al onze activiteiten en daarnaast ben ik betrokken bij landelijke projecten die zich richten op internationale werknemers en Nederlands personeel in de agrarische sector.

‘LTO Arbeidskracht werkt onder andere mee aan een pilot voor online huisartsenzorg vanwege het tekort aan huisartsen in Nederland. Tijdelijke arbeidskrachten staan vaak niet ingeschreven bij een huisarts, maar hebben soms toch zorg nodig. In West-Brabant werken we samen met netwerkorganisatie Healthcare for Internationals aan een app in de eigen taal van internationale werknemers, waarmee zij bij klachten kunnen beeldbellen met een huisarts in de eigen taal.’

Kunt u nog een voorbeeld van zo’n project noemen?

‘We zijn ook actief in de lobby voor de goedkeuring van tewerkstellingsvergunningen voor internationale werknemers van buiten de EU. De huidige arbeidskrapte is vanzelfsprekend niet van de ene op de andere dag ontstaan, maar ondernemers zitten momenteel met hun handen in het haar.

‘We weten dat er in Nederland en in de EU nog veel mensen aan de zijlijn staan, maar projecten om hen in te schakelen zijn tot nu toe onvoldoende succesvol geweest. Het ontbreekt vaak aan het juiste arbeidsethos, omdat je in de agrarische sector met pieken en dalen in werktijden te maken hebt. En werkzoekenden zijn vaak op zoek naar vastigheid, terwijl het bij seizoensarbeid meestal niet om jaarronde arbeidscontracten gaat.’

Hoe helpt LTO Arbeidskracht bij het invullen van vacatures?

‘Ons online platform Seasonalwork.NL biedt agrarische vacatures in meerdere talen. Werkzoekenden kunnen in de eigen taal lezen wat een functie inhoudt en wat er van ze wordt verwacht.

‘Seasonalwork.NL beschikt daarnaast over een grote cv-database met kandidaten die specifiek in de agrarische sector willen werken. Zo kunnen werkzoekenden en werkgever direct met elkaar in contact komen.

‘Het platform is heel succesvol, maar werkgevers moeten meer moeite doen dan vroeger om gemotiveerde medewerkers te vinden. Goede huisvesting helpt bijvoorbeeld om een werknemer zich snel thuis te laten voelen. Sowieso is het goed om verwachtingspatronen op elkaar af te stemmen met goede informatie aan zowel de vraag- als de aanbodkant. Seasonalwork.NL ondersteunt werkgevers en werkzoekenden hierbij.’

Krijgt u veel vragen rondom vluchtelingen uit Oekraïne?

‘We proberen zo goed mogelijk in te spelen op de actualiteit, zoals tijdens de coronacrisis. Toen hebben we agrarische werkgevers zo snel mogelijk van passende informatie voorzien, evenals internationale werknemers in verschillende talen. Oekraïense vluchtelingen mogen zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland werken. We informeren onze klanten over wat daarvoor geregeld moet worden en proberen de administratieve processen die daarbij komen kijken voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken, ze hebben immers al zoveel papieren rompslomp.’

Hoe doet u dat?

‘Wij ontwikkelen onze producten en diensten op basis van de interactie met onze klanten en hechten veel waarde aan goed werkgeverschap. We adviseren onze klanten bijvoorbeeld over een veilige werkplek; een ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje. Ook helpen we ze bij het regelen van de wettelijk verplichte zorgverzekering.

‘Dat onze producten in de praktijk worden gewaardeerd, blijkt uit de hoge klantwaardering en de tevredenheid over onze dienstverlening. Alle agrarische ondernemers kunnen gebruikmaken van de dienstverlening van LTO Arbeidskracht. Leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en aanverwante brancheorganisaties hebben recht op ledenkorting.’

Op wat voor manier onderscheidt LTO Arbeidskracht zich van vergelijkbare organisaties?
‘Bij ons staat de werknemer centraal, zonder dat daar een verdienmodel tegenover staat. Als agrarische sector hebben we last van nieuws over ondernemers die hun medewerkers slecht behandelen. Van zulke misstanden willen we wegblijven, we willen ondernemers juist ondersteunen bij het inrichten van goed werkgeverschap. We doen ons best om de publieke opinie te beïnvloeden door te benadrukken én te laten zien dat 98 procent van de agrarische bedrijven wél goed georganiseerd zijn. Natuurlijk is ieder geval van uitbuiting er één te veel en dat willen we ook de kop indrukken.

‘LTO Arbeidskracht hecht veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening. We hebben een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten om te adviseren en te bemiddelen in zorgverzekeringen.’

Hoe ziet u de toekomst van LTO Arbeidskracht?

‘We willen onze dienstverlening continu blijven verbeteren op basis van de input van onze gebruikers. En we blijven zoeken naar nieuwe producten en diensten die we aan ons pakket kunnen toevoegen om het agrarisch ondernemers eenvoudiger te maken terwijl de werknemer centraal staat.’

Bron: Nieuwe Oogst

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd