Arbeidsmigrant goed verzekeren? Let op inhoudelijke verschillen

Werkgevers kunnen voor hun internationale werknemers een speciaal voor deze groep bedoelde zorgverzekering afsluiten via LTO Arbeidskracht. Het collectieve aanbod bestaat uit HollandZorg en Zilveren Kruis. Adviseur Dehlia Thijssen geeft aan dat het belangrijk is dat agrarisch ondernemers bij het maken van een keuze niet alleen kijken naar de hoogte van de premie. ‘Het is goed als ze ook kijken naar de inhoudelijke verschillen.’

Iedereen die in Nederland woont of werkt is  verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Dat geldt ook voor internationale werknemers in de agrarische sector.  ‘Het is belangrijk dat zij verzekerd zijn bij  een ongeval of als ze ziek worden’, zegt Dehlia Thijssen, adviseur zorgverzekering bij LTO  Arbeidskracht. ‘En als een boer of tuinder zijn tijdelijke medewerkers helpt bij het afsluiten van een zorgverzekering, is dat een teken van goed werkgeverschap. Het draagt bij aan het opbouwen  van een vertrouwensband en het binden van  arbeidskrachten, zodat ze graag weer terugkomen in een volgend seizoen.’

Goed werkgeverschap

Om het werkgevers en werknemers zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen agrarisch  ondernemers hun internationale werknemers  via LTO Arbeidskracht verzekeren bij twee  zorgverzekeraars: HollandZorg en Zilveren  Kruis. Die samenwerking is ontstaan na de  invoering van de zorgverzekeringswet in 2006.  Het bleek dat reguliere zorgverzekeringen niet  aansloten op de praktijk met internationale  werknemers op agrarische bedrijven. Zo is het  bijvoorbeeld niet mogelijk om de premies en  de verrekening met het eigen risico te incasseren van buitenlandse rekeningen. Maar ook  de taalbarrière speelt een belangrijke rol.

LTO Arbeidskracht vindt het in het kader  van goed werkgeverschap belangrijk dat internationale werknemers over een goede Nederlandse zorgverzekering beschikken als ze in  Nederland aan het werk gaan. De zorgkosten  lopen namelijk snel op vanaf het moment dat  er iets gebeurt en dan komt de rompslomp op  het bord van de werkgever terecht.  De werknemer kan kiezen uit een tweetal  basisverzekeringen, HollandZorg en Zilveren  Kruis.

Beide pakketten kennen geen verplicht  eigen risico, spoedeisende tandheelkundige  zorg is verzekerd tot maximaal 200 euro per  jaar en repatriëring naar het woonland bij  ziekte en/of overlijden wordt volledig vergoed. Met deze twee opties hebben internationale  werknemers bij boeren en tuinders keuzevrijheid bij het afsluiten van een zorgverzekering.  Maar wat is het verschil tussen beide verzekeringen? Het meest in het oog springende is de  dagpremie.  ‘Het is belangrijk dat werkgevers de voor- en  nadelen van beide verzekeringen kennen, zodat zij en hun werknemers achteraf niet voor  verrassingen komen te staan’, zegt Thijssen.

Ze legt uit dat HollandZorg de hulpverlening  bij alle ziekenhuizen en zorgverleners volledig vergoedt, terwijl Zilveren Kruis slechts  75 procent van de kosten vergoedt bij niet-gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners.  Bovendien betaalt HollandZorg ook de eigen  bijdrage voor medicijnen van maximaal 250  euro, terwijl die door Zilveren Kruis niet wordt  gedekt.

Digitalisering

Een andere belangrijk verschil ten opzichte  van Zilveren Kruis is de digitalisering van HollandZorg. Bij een keuze voor HollandZorg kan  een werknemer inloggen in ‘Mijn omgeving’  met daarin het polisblad, het S1-formulier en  de European Health Insurance Card.  De werkgever heeft daarnaast ook altijd de  digitale beschikking over relevante documenten, zoals het polisblad en het S1-formulier,  via het Digitaal Loket van LTO Arbeidskracht.  Zilveren Kruis stuurt deze documenten per  post op naar het correspondentieadres van  de werkgever. ‘Zeker in acute situaties kan het  onhandig zijn als je de juiste papieren niet direct bij de hand hebt’, zegt Thijssen. Voor ondersteuning bij het kiezen van de  juiste zorgverzekeraar kunnen werkgevers  altijd telefonisch of via de mail contact met  LTO Arbeidskracht opnemen. Zo kan samen  de situatie worden bekeken, kan de prijs-kwaliteitsverhouding van beide verzekeringen te gen elkaar worden afgewogen en kan de werk[1]gever advies inwinnen over de beste keuze.

Zorgtoeslag

Dat werkgevers vaak kiezen voor de verzekering met de laagste premie komt in Thijssens ogen doordat werkgevers graag het beste  willen voor hun internationale arbeidskrachten en het hen gunnen om zoveel mogelijk  loon mee naar huis te kunnen nemen. Voor  de betreffende ondernemers is het goed om te  weten dat ze zorgtoeslag aan kunnen vragen  voor deze werknemers als tegemoetkoming in  de zorgpremie.  ‘Voor mensen met een relatief laag salaris  is die toeslag maximaal 154 euro per maand’,  zegt Thijssen. ‘In de praktijk is de zorgtoeslag  hoger dan de premie, zodat een werknemer er  op dit moment per saldo geld aan overhoudt  als hij een Nederlandse zorgverzekering afsluit.’

Samenvattend schetst Thijssen dat LTO Arbeidskracht twee zorgverzekeringen aanbiedt  voor internationale arbeidskrachten, waarbij de ene goedkoper is dan de andere. Daar  staat tegenover dat de duurdere verzekering  digitale service biedt en in sommige gevallen  meer vergoedt bij ziekte of ongeval. Agrarisch  ondernemers kunnen te allen tijde contact opnemen met LTO Arbeidskracht om te overleggen wat in hun situatie het beste past.

Tekst: Hanneke de Jonge, Foto: Han Reindsen

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd