AKF en SNF: wat is nou eigenlijk het verschil?

Voor huisvesting van internationale werknemers zijn twee keurmerken: SNF (Stichting Normering Flexwonen) en AKF (Agrarisch Keurmerk Flexwonen). Het Expertisecentrum Flexwonen heeft de overeenkomsten en verschillen tussen beide keurmerken op een rij gezet.

Verschillen

De verschillen hebben vooral te maken met het veel voorkomen van seizoensarbeid bij de agrarische bedrijven, waarvoor in een deel van het jaar net iets andere woonvoorzieningen worden toegepast. SNF is bedoeld voor alle bedrijfstakken, inclusief de uitzendsector. AKF is gericht op bedrijven in de agrarische sector die hun werknemers zelf in dienst hebben. Omdat AKF óók goede en betaalbare huisvesting voor seizoenarbeid kan certificeren, kan AKF als complementair op het SNF-keurmerk worden beschouwd. Bovendien is een AKF audit te combineren met een Global Gap audit hetgeen tijd en geld bespaart.

Download hier het overzicht van het Expertisecentrum Flexwonen.

Bron: Werkgeverslijn

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd