Agrarische zorgverzekering van Zilveren Kruis blijft aantrekkelijk

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, LTO Arbeidskracht en LTO Ledenvoordeel bieden met hun gezondheidscollectief aantrekkelijke zorgverzekeringen voor de agrarische sector. Verbeteren van gezondheid en welzijn staat daarbij voorop.

Medewerkers die tot hoge leeftijd blijven doorwerken en niet vaak ziek zijn? Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dat een uitdaging, ook in de agrarische sector. ‘Het hebben van goed werk, met veel werkplezier, heeft een positief effect op zowel gezondheid als zorgbehoefte’, zegt Tom Bramsen, senior accountmanager bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. ‘Het leidt tot meer eigen regie en meer geluk. Gelukkige medewerkers zijn aantoonbaar gezonder en leven langer. En een hogere productiviteit, minder verzuim en een grotere betrokkenheid leidt ook tot meer succes voor hun werkgever. Daarom is het logisch als medewerkers, werkgevers en zorgverzekeraars hier samen in investeren’.

Tom Bramsen, senior accountmanager bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Als grootste collectieve zorgverzekeraar werkt Zilveren Kruis al vijftien jaar intensief samen met werkgevers uit verschillende sectoren. Dat heeft al veel mooie resultaten opgeleverd. Zo bespaarden bedrijven in 2021 44.000 verzuimdagen met Zorgbemiddeling van Zilveren Kruis en verloren medewerkers bij elkaar honderden kilo’s gewicht door het programma Afvallen met Afspraken. ‘Wij zien veel kansen voor een nog intensievere samenwerking met werkgevers en brancheorganisaties’, zegt Bramsen (zie foto).

Ook boeren en tuinders kunnen van een dergelijke samenwerking gebruik maken. LTO Arbeidskracht en LTO Ledenvoordeel bieden LTO-leden een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis. Hun vaste medewerkers, die geen LTO-lid zijn, kunnen zich via Agro+Zorg ook bij Zilveren Kruis verzekeren. Voor hun buitenlandse werknemers kunnen agrarisch ondernemers via LTO Arbeidskracht een unieke, tijdelijke zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis.

Van zorgcollectief naar gezondheidscollectief

Volgens Bramsen is de tijd rijp voor een beweging van zorgcollectief naar gezondheidscollectief. Dat houdt in dat er meer aandacht komt voor het voorkomen naast het genezen van ziekten. Daarvoor is het nodig om met een bredere blik naar het totaalplaatje van de gezondheid te kijken. Gezondheidscollectieven bestaan daarom uit werkgevers die samen met Zilveren Kruis over een periode van meerdere jaren investeren in de gezondheid en de inzetbaarheid van hun medewerkers. ‘Alleen door gezamenlijk op te trekken kunnen we daarin succesvol zijn’, zegt Bramsen. ‘Dit vraagt een actieve deelname van medewerkers, werkgevers en Zilveren Kruis. Zo zorgen we dat gezondheid voor medewerkers dichterbij komt. En maken we bedrijven, sectoren, de economie en dus Nederland toekomstbestendig.’

Het hebben van werk is, zoals al eerder gemeld, van grote waarde voor de gezondheid van mensen, maar het kan ook uitdagingen met zich meebrengen. Bramsen legt uit dat Zilveren Kruis de afgelopen jaren actief heeft geïnvesteerd in de gezondheid en het welzijn van medewerkers en hun gezinsleden in onder andere de agrarische sector. ‘Zo hebben we aanvullend onderzoek onder medewerkers gedaan en analyses gemaakt van het zorgverbruik. Op basis van die kennis en ervaring hebben we samen met LTO Arbeidskracht een collectieve aanvullende zorgverzekering ontwikkeld, speciaal voor medewerkers in de agrarische sector. Deze verzekering biedt een uitgebreid pakket aan vergoedingen. Met extra ruime dekkingen die passen bij de gezondheidsthema’s in de agrarische sector.’

Collectieve korting

Zorgverzekeraars mogen vanaf 1 januari 2023 alleen nog collectieve korting geven op aanvullende verzekeringen. Naast deze korting biedt het zorgcollectief van Zilveren Kruis extra voordelen tegen een relatief lage premie. Daardoor blijven de collectieve zorgverzekeringen van Zilveren Kruis voor de agrarische sector aantrekkelijk. ‘We hebben nadrukkelijk gekeken naar wat er speelt in de agrarische sector’, zegt Bramsen. ‘Voor verzekerden die fysiek zwaar werk doen bieden we bijvoorbeeld extra dekkingen voor fysiotherapie. In zijn algemeenheid hebben we vanaf het komende verzekeringsjaar nog meer aanvullende pakketten die nog beter dan voorheen aansluiten op de omstandigheden op de agrarische bedrijven.’

Dankzij de afspraken die Zilveren Kruis met LTO Arbeidskracht heeft gemaakt profiteren Leden en medewerkers van een zeer uitgebreide collectieve zorgverzekering met een aantrekkelijke korting van 15 procent op de aanvullende verzekeringen. ‘Dat levert werkgevers die hun medewerkers willen stimuleren om met hun gezondheid aan de slag te gaan een mooi voordeel op’, vindt Bramsen. LTO en Zilveren Kruis willen het verzekerden en overstappers zo gemakkelijk mogelijk maken. ‘We hebben bijvoorbeeld een gezamenlijke collectiviteitspagina waarop werknemers en de leden zelf de zorgverzekering eenvoudig af kunnen sluiten.

Werkgevers die werken met internationale arbeidskrachten kunnen via LTO Arbeidskracht de Basis Budget Polis van Zilveren Kruis voor hun medewerkers afsluiten. Internationale werknemers kunnen gebruikmaken van een uniek zorgcollectief. Deze zorgverzekering kent een lage premie en naast de belangrijkste basis zorgkosten zijn ook spoedeisende tandheelkunde en repatriëring naar het woonland bij overlijden verzekerd. Ook internationale werknemers die tijdelijk in Nederland werken zijn wettelijk verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.

Tom vindt de samenwerking met LTO Arbeidskracht waardevol. Gezamenlijk wordt met het zorgcollectief van Zilveren Kruis een positieve bijdragen geleverd aan goed werkgeverschap, voor zowel medewerkers uit Nederland als voor de internationale doelgroep. ‘LTO weet wat er speelt in de sector, en waar leden ten aanzien van zorg behoefte aan hebben, zegt Bramsen. ‘En wij proberen hier als zorgverzekeraar een passend zorgverzekeringsaanbod in te doen.

Zilveren Kruis biedt agrarische sector uitgebreid pakket met ruime dekkingen

Het uitgebreide pakket aan vergoedingen met extra ruime dekkingen maakt de verzekeringen van Zilveren Kruis voor de agrarische sector uniek. Voor LTO-leden biedt het LTO zorgcollectief een voordelige zorgverzekering, voor vaste medewerkers het Agro+Zorg collectief.

Bekijk en vergelijk de collectieve zorgverzekeringen op agropluszorgvergelijker.nl. Neem bij vragen vrijblijvend contact met ons op via telefoonummer: 088-4724200.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd