Betrek medewerker meer bij bedrijf door scholing te bieden

Voor de ontwikkeling van een agrarisch bedrijf wordt het steeds belangrijker om goede vakmensen aan het werk te hebben. Het opleiden en trainen van vaste én tijdelijke medewerkers, is een effectieve manier om hen meer te betrekken bij het bedrijf en om de efficiëntie van het werk te vergroten. De opleidingen en cursussen die LTO Arbeidskracht aanbiedt, zijn ontwikkeld op basis van de praktijk. 

De economie trekt aan. Dat is het geval in Nederland, maar nog meer in landen waar veel tijdelijk personeel vandaan komt, zoals Polen. ‘De Polen raken op’, zegt Jola Criens van Personeelstrainer, die jaarrond Pools-Nederlandse cursussen en opleidingen verzorgt voor LTO Arbeidskracht. De geboren Poolse woont bijna twintig jaar in Nederland. ‘Polen hoeven niet meer zoals vroeger naar het buitenland omdat ze daar beter verdienen. De Poolse economie groeit op dit moment keihard en de lonen groeien mee.’

Hoe groter de vraag naar vast en tijdelijk personeel, hoe moeilijker ondernemers aan goede mensen kunnen komen. Hans Schilders is scholingsconsulent en adviseert akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers over scholing en opleiding van medewerkers.

Mensen die werk zoeken kijken niet alleen naar het loon, geeft Schilders aan. Ze kijken ook naar de werkomstandigheden en ontwikkelmogelijkheden. Buitenlands personeel kijkt bovendien naar de aangeboden huisvesting. Werkgevers die mensen willen vinden en binden, maken meer kans op succes als deze drie factoren goed geregeld zijn.

‘Een opleiding is een bewijs dat je mag blijven, dat de werkgever in jou investeert’

Vakmensen

Schilders: ‘Voor de ontwikkeling van je bedrijf is het steeds belangrijker om goede vakmensen te hebben. Wees daarom een aantrekkelijke werkgever. Maak duidelijk dat als werknemers voor jou willen werken, dat jij dan ook goed voor hen bent, bijvoorbeeld door het aanbieden van mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling.’

Criens merkt vaak dat Poolse medewerkers nog liever zien dat ze een opleiding mogen volgen dan dat ze meer loon krijgen. ‘Zorg ervoor dat ze zich onderdeel voelen van de organisatie. Biedt een opleiding aan. Dat kan in hun eigen tijd. Voor hen is dat veel waard, het geeft bevestiging. Het is een bewijs dat je mag blijven, dat de werkgever in jou investeert. Daarmee bindt een werkgever zijn mensen. Polen willen net zo behandeld worden als Nederlanders.’

Gratis advies

De taak van de scholingsconsulent is het leggen van de verbinding tussen de vraag en het aanbod, en daarnaast het stimuleren van werkgevers om hun mensen te scholen en te ontwikkelen. Dit is een belangrijke mogelijkheid voor het binden van vaste en flexibele werknemers, vertelt Schilders. ‘Alleen bedrijven die erin slagen om medewerkers aan zich te binden, kunnen op den duur overleven.’

De scholingsconsulenten adviseren en ondersteunen ondernemers die hun personeel willen scholen of opleiden. Dit is kosteloos dankzij het fonds Colland Arbeidsmarkt. Werkgevers die werken volgens de cao Open Teelten én afdragen aan Colland Arbeidsmarkt kunnen gebruik maken van subsidie voor scholing en ontwikkeling. Ook voor glastuinbouw, boomteelt en melkveehouderij zijn scholingsconsulenten actief.

Schilders constateert dat er steeds meer gevraagd wordt van medewerkers. Zij moeten blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In de vollegrondsgroentesector ontstaan nieuwe beroepen zoals operator en kwaliteitsmanager. In de akkerbouw is steeds meer behoefte aan mensen die kennis hebben van precisielandbouw en digitalisering.

Polen denken anders

Criens verzorgt voor LTO Arbeidskracht veel opleidingen en trainingen voor Poolse medewerkers. Ze noemt een top drie van wat werkgevers vragen. Op één staat de taalcursus Nederlands voor Poolse medewerkers. Op twee ‘Leidinggeven voor Poolse teamleiders’ en op drie ‘Werken met Poolse medewerkers’, bedoeld voor Nederlandse collega’s.

‘Polen hebben een bepaalde manier van denken’, legt Criens uit. Als een Pool knikt, denkt een Nederlander dat hij het heeft begrepen, maar dat is niet altijd zo. Heb oog voor zulke cultuurverschillen. Na een training zie je daar bij Nederlandse collega’s meer begrip voor.’

Ze noemt nog een voorbeeld van een cultuurverschil. Polen hechten veel meer dan Nederlanders waarde aan hiërarchie. Soms wil een Pool alles melden aan zijn leidinggevende, om dienstbaar te zijn en om punten te scoren. Maar zijn Nederlandse leidinggevende zit daar niet altijd op te wachten. Die ervaart dat soms als lastig.

Andersom heeft een Poolse leidinggevende ook vaak een hiërarchische manier van leiding geven. Criens: ‘Polen willen niet op zo’n manier opdrachten krijgen. Het escaleert heel vaak. Dat is onnodig. In de cursus leggen we zulke leidinggevenden uit hoe je op een Nederlandse manier mensen kunt benaderen. We geven veel tips en tools en we koppelen het altijd terug naar de werkgever.’

Criens wijst nog graag op een andere cursus, die niet altijd voldoende aandacht krijgt, namelijk de cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) in het Pools. ‘Bijvoorbeeld in een aspergeveld werken vaak tientallen en soms honderden Poolse medewerkers, terwijl de enige BHV-er op kantoor zit. Als er iets gebeurt in het veld is er paniek in de moedertaal. Er moet iemand op het veld zijn die direct kan handelen. Die moet niet eerst hoeven te bellen naar het kantoor. Het kan om mensenlevens gaan.
‘Ik hoor vaak van Poolse mensen: ‘Ik wil wel helpen, maar ik weet niet hoe het moet.’ Daar staan veel werkgevers niet bij stil.’

Als een Poolse medewerker bijvoorbeeld zo’n BHV-cursus kan volgen voelt hij zich veel meer betrokken bij het bedrijf en medeverantwoordelijk als er iets gebeurt. ‘Dat is goed voor zijn status’, weet Criens. ‘We moeten niet vergeten dat dit het buitenland is voor Polen, met een taal die ze niet of nauwelijks kennen. Het is heel belangrijk dat een werknemer bijvoorbeeld door zo’n cursus, erbij betrokken wordt. Dan weet hij dat hij mag blijven.’

Op www.ltoarbeidskracht.nl/opleiding staat het aanbod van opleidingen en informatie over subsidiemogelijkheden.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte.

» Recente nieuwsbrief lezen?
 *
 *

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Kostenbesparend op uw loonkosten
  • Ruim gevulde CV-bank
  • Uitgebreid opleidingsaanbod
  • Uw werknemers goed verzekerd