Navigeer naar

Zorgverzekering voor seizoenarbeiders

Heeft u (buitenlandse) seizoenarbeiders in dienst?

Wist u dat iedereen die in Nederland werkt of woont verplicht is een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten? Dus ook uw tijdelijke (buitenlandse) seizoenarbeider. En dit is geen overbodige luxe. De kosten van zorg in Nederland zijn vaak vele malen hoger dan in het thuisland van uw medewerker.

LTO Arbeidskracht is van mening dat werkgevers – vanuit de overtuiging dat ‘goed werkgeverschap’ en ‘gastheerschap’ belangrijk zijn – hun buitenlandse werknemers moeten informeren over deze verplichting.
Als werkgever doet u uw best om ervoor te zorgen dat uw werknemer zijn zaken goed geregeld heeft. Vaak bent u als werkgever voor de werknemer en de zorginstelling het aanspreekpunt. Een ongeluk zit in een klein hoekje, het voorkomen van (financiële) rompslomp is een kleine moeite.

Met een zorgverzekering via LTO Arbeidskracht:
  1. Is uw werknemer voorzien van een uitstekende basiszorgverzekering. Deze biedt dekking voor de meest noodzakelijke zorg (huisarts, ziekenhuisopname en spoedeisende hulp).
  2. Betaalt uw medewerker een extra lage dagpremie.
  3. Betaalt uw medewerker geen verplicht eigen risico.
  4. Is uw medewerker verzekerd voor repatriëring naar het thuisland in geval van overlijden.
Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden