Navigeer naar

Wat anderen zeggen...


‘Een taalbarrière kun je wegnemen’
‘Een taalcursus is een investering in het personeel voor de lange termijn en op meerdere fronten. Als de communicatie beter is, voorkom je fouten. Dat betaalt zich terug. Nog los van de taal moeten werknemers een drempel overwinnen om een probleem aan te kaarten. Voor Polen geldt dat misschien nog wel meer dan voor Nederlanders. De taal vormt nog een extra barrière. Zo komt het dat problemen soms helemaal niet worden geuit. Ja, pas als het te laat is.

Belangrijk aan de cursus is dat ze een basis Nederlands kennen, uitgebreid met termen die op ons bedrijf veel worden gebruikt. De namen van de producten, van de materialen waar mee wordt gewerkt en van de belangrijkste ziekten en plagen. Misschien nog belangrijker is dat ze zich ook durven uiten in een voor hen vreemde taal. Lucja Grabowska, de lerares, pakt dat heel goed aan.

We merken nu dat het ijs is gebroken. En dat levert veel meer op dan waar we eigenlijk vanuit gingen. Het is voor hen inderdaad makkelijker om een probleem te melden, maar de Poolse werknemers maken nu ook veel gemakkelijker contact met hun Nederlandse collega’s. En dat is ook veel waard.’

Adrie van den Einde, groenteteler in Lierop (staand rechts op de foto. De boodschap in hun handen: ''wij begrijpen elkaar'' in het Pools en in het Nederlands)


‘Cursus levert betrokkenheid en saamhorigheid’
‘Voor het derde jaar volgt er nu een groep medewerkers de cursus Medewerker Glastuinbouw. We vinden het belangrijk dat de medewerkers wat meer diepgang krijgen dan puur de arbeidshandelingen. Ze krijgen nu bijvoorbeeld kennis over de groei van de plant, wat heeft een plant nodig en welke ziektes en plagen er in de kas kunnen voorkomen.

De cursus duurt een heel jaar. Elke week komen ze een paar uur bij elkaar, dus het is vrij intensief. We werken veel met Poolse medewerkers. Zij krijgen in de loop der tijd ook wat Nederlandse les. Vooral werkgerelateerde woorden en zinnen, zoals namen van planten, de verschillende werkzaamheden, maar ook klokkijken.

We merken dat de betrokkenheid van het personeel door de cursus groter wordt. Vanuit die betrokkenheid leveren ze een betere bijdrage. We maken er ook iets bijzonders van. Als ze geslaagd zijn krijgen ze een cadeau en gaan we eten. En dat levert een betere saamhorigheid.’

Angelien van den Nouweland, verantwoordelijke personeelszaken bij Rozenkwekerij Marjoland, Waddinxveen


‘Ziekten en plagen worden eerder gesignaleerd’

‘Degene die voor de groep staat bepaalt het niveau, maar ook het plezier dat de cursisten in de opleiding hebben. Niveau en plezier zijn allebei belangrijk, want zonder één van die twee leer je niks. Bij ons staat er een Poolse mevrouw voor de groep en die doet het hartstikke goed.

De laatste opleiding die hier liep was een wintercursus Spuitlicentie. Als ze dat papiertje hebben, mogen ze met middelen en apparatuur werken. Maar dat is niet het belangrijkste. Veel belangrijker is dat ze beter weten wat ze doen.

Wij werken zoveel mogelijk biologisch. We investeren meer in biologie dan in chemie. We hebben mensen die scouten. Zij zoeken actief naar zieke planten. Naar plagen als schildluis, trips en spint. Met deze cursus leren ze die te herkennen, zodat we die on the spot kunnen bestrijden. Volleveldsspuiten doen we eigenlijk nooit meer.

Het volgen van de cursus leidt dus niet alleen tot een diploma, maar vooral tot meer kennis en daardoor meer motivatie. Ziekten en plagen worden eerder gesignaleerd. Ze zitten er dichter op, zodat er juist minder snel gespoten hoeft te worden. De titel Spuitlicentie dekt dus eigenlijk de lading niet.''

Marc van der Drift, directeur Van der Drift Roses
Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden