Navigeer naar

 Veelgestelde vragen

In principe is payrolling geschikt voor elk bedrijf in elke branche. LTO Arbeidskracht Payrolling richt zich met name op agrarische bedrijven die veelal werken met tijdelijke krachten. Het maakt niet uit of dit een buitenlandse werknemer, Nederlandse werknemer, student enzovoorts is.

Valt u met uw bedrijf in de landbouwregeling dat is payrolling wat minder interessant. LTO Arbeidskracht is namelijk verplicht BTW in rekening te brengen. Omdat u gebruik maakt van de Landbouwregeling kunt is deze niet terugvorderen bij De Belastingdienst.

Wilt u weten of LTO Arbeidskracht Payrolling iets voor u kan betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Tel: 088 – 472 42 00, email: info@ltoarbeidskracht.nl
Na de verwerking van de gegevens van u bedrijf in onze systemen ontvangt u van LTO Arbeidskracht Payrolling een persoonlijk inlogcode. In onze digitale portal kunt u per werknemer de gewerkte uren invullen. LTO Arbeidskracht Payrolling verwerkt deze uren en u medewerker krijgt tijdig zijn loon betaald conform NEN 4400-1. 
Na verwerking van de uren zijn de loonstroken direct beschikbaar. Deze zijn te downloaden middels onze digitale portal. U kunt de loonstroken printen en direct aan uw medewerkers geven. Op verzoek kan uw medewerker ook een persoonlijke inlogcode ontvangen, zodat hij zelf zijn loonstrook kan downloaden via de digitale portal.
Payrolling is maatwerk, daarom is het onmogelijk om via dit medium een vast tarief te communiceren. LTO Arbeidskracht Payrolling beidt in ieder geval een scherpe prijs. Ieder bedrijf heeft namelijk zijn eigen wensen en werkwijze.

Bent u ook benieuwd naar wat payrolling specifiek voor u bedrijf kan betekenen, maak dan een afspraak met onze adviseurs. Zij gaan graag met u in gesprek om te komen tot een passende offerte dat specifiek afgestemd is op uw eisen en uw bedrijfsvoering.

Het tarief wordt berekend volgens de volgende formule:
Bruto uurloon X loonsomfactor + vergoeding voor administratie

Neem direct contact met LTO Arbeidskracht Payrolling voor het maken van een geheel vrijblijvende afspraak, waarin we concreet de tarieven voor uw bedrijf kunnen vaststellen.
Tel: 088 – 472 42 00
Email: info@ltosapayrolling.nl

Iedereen die in Nederland een zorgverzekering afsluit, heeft een verplicht eigen risico van € 385 (2017). Wordt er zorg die aanspraak maakt op dit verplicht eigen risico afgenomen, dan wordt de rekening hierop in mindering gebracht. Bij de zorgverzekeringen van LTO Arbeidskracht is het verplicht eigen risico herverzekerd, de verzekerde ontvangt over dit bedrag dus geen rekening. Is er sprake van een vrijwillig eigen risico (zoals bij HollandZorg), dan wordt vanaf € 385 de zorgkosten in rekening gebracht tot maximaal € 885 (€ 385 + € 500 - 2017), kosten bóven het verplicht eigen risico (ZK) en bóven het verplicht + vrijwillig eigen risico (HZ) worden door de zorgverzekeraar vergoed.
Maak een account aan in het Digitaal loket. In dit Digitaal loket maakt u aanmeldformulieren aan. Deze aanmeldformulieren ontvangt u in uw mailbox en moet u ondertekend door werknemer én werkgever opsturen (post, email) samen met het kopie paspoort/ID bewijs naar LTO Arbeidskracht.
Nee, dit is niet voldoende. U moet de aanmeldformulieren inclusief kopie paspoort/ID bewijs opsturen naar LTO Arbeidskracht (post, email). De aanmelding wordt pas doorgestuurd naar de zorgverzekeringsmaatschappij, zodra het aanmeldformulier volledig ingevuld is ontvangen door LTO Arbeidskracht. LTO Arbeidskracht meldt de verzekering vervolgens aan op de startdatum, die op het aanmeldformulier staat.
Kopie legitimatiebewijs (ID kaart voor- en achterkant), adres thuisland, geboortedatum, BSN/sofinummer (het BSN kan eventueel later aangeleverd worden). Maak met deze gegevens een aanmeldformulier aan in het Digitaal loket.
Nee, zonder BSN kan een persoon niet aangemeld worden voor de zorgverzekering, ook niet als het een spoedaanmelding betreft.

Wel kunt u alvast een aanmeldformulier in het Digitaal Loket aanmaken zonder BSN en het formulier met een geldig kopie van het paspoort ondertekend opsturen. LTO Arbeidskracht zal het formulier dan in behandeling nemen. De aanmelding wordt echter pas definitief naar de zorgverzekeraar gestuurd wanneer er een BSN bekend en ingevoerd is. Deze kunt u invoeren in het Digitaal Loket onder het kopje Invoeren BSN. Tevens ontvangt u wekelijks automatisch van LTO Arbeidskracht een email waarin u wordt herinnerd aan het feit dat er van (enkele) medewerkers nog BSN nummers ontbreken. Heeft u na het wettelijke aanmeldtermijn van 4 maanden vanaf de startdatum nog geen BSN ingevoerd, dan zijn wij genoodzaakt de aanmelding te annuleren.
Ja, het is voor buitenlandse werknemers verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten voor de periode dat zij in Nederland werkzaam zijn. Óók wanneer de werknemer een andere verzekering (bijvoorbeeld een Europese of reisverzekering) heeft afgesloten, die zorgkosten in Nederland vergoed. Sluit de werknemer geen Nederlandse zorgverzekering af dan loopt hij grote kans op een boete.

Deze boete wordt opgelegd door het Zorginstituut Nederland. De boete is een vast bedrag  en wordt na drie maanden opgelegd aan de werknemer. Is de werknemer na zes maanden nog steeds niet verzekerd, dan volgt een tweede boete. Sluit de medewerker vervolgens als nog geen zorgverzekering af dan volgt een loonbeslag.
U wilt natuurlijk dat alles goed geregeld is voor uw medewerkers, zeker in geval van een calamiteit. In geval van een ongeval, of erger als een medewerker overlijdt, weet u dat alles voor u en uw medewerker goed is verzorgd en wordt u niet opgezadeld met alle rompslomp.

Onderstaande redenen kunnen u helpen uw medewerker te overtuigen zich te verzekeren:

Een Nederlandse zorgverzekering is een wettelijke verplichting voor mensen die in Nederland wonen of werken. Uw medewerker kan een boete krijgen als hij geen Nederlandse zorgverzekering afsluit.

LTO Arbeidskracht heeft informatie beschikbaar (in de taal van de werknemer) waarin staat waarom hij verplicht is een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. U vraagt deze informatie op door een mail te sturen naar info@ltoarbeidskracht.nl.

Is uw medewerker al verzekerd in het buitenland? Wijs hem er dan op dat de zorgkosten in Nederland vele malen hoger liggen dan in het thuisland van de medewerker en dat zijn verzekering de gemaakte kosten mogelijk niet vergoed.
Ja, ook werknemers die jonger zijn dan 18 jaar dienen volgens de ‘normale’ manier aangemeld te worden. (aanmeldformulier aanmaken in het Digitaal loket en opsturen naar LTO Arbeidskracht) De werknemer hoeft echter geen premie te betalen en heeft dus ook geen recht op zorgtoeslag. De werknemer komt wel op de factuur te staan, maar de premie is € 0 per dag.
Ja, LTO Arbeidskracht brengt ook éénmalig per jaar bij u als werkgever een basisbijdrage voor de dienstverlening in rekening van € 110,-. Leden krijgen hierop een korting van € 30,-.
Nee, het is niet mogelijk om via de collectiviteit van LTO Arbeidskracht een aanvullende verzekering af te sluiten, zoals bijvoorbeeld een tandartsverzekering.
Uw werknemer sluit een standaard basisverzekering af. De inhoud van deze basisverzekering wordt bepaald door de Rijksoverheid en is voor iedereen gelijk.
Klik hier om te zien wat er in het basispakket zorgverzekering zit.
Nee, het is niet mogelijk om gezinsleden, die in Nederland verblijven mee te verzekeren in de collectiviteit van LTO Arbeidskracht. De gezinsleden die in Nederland wonen zijn wel verplicht zich te verzekeren in Nederland. Als de gezinsleden in het thuisland wonen en zich willen verzekeren, kan dat via het E-106 formulier dat op te vragen is bij LTO Arbeidskracht.
In geval van repatriëring bij ziekte of overlijden, belt u tijdens kantooruren met LTO Arbeidskracht (088-4724200).

Buiten kantooruren kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende afdeling van de verzekeraar:

HollandZorg Monuta 0570 - 687 110
ZKA Eurocross Assistent 071 - 3646200
Met een E106 verklaring kan de buitenlandse werknemer in zijn thuisland verklaren dat hij een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten. De werknemer kan eventueel de premie die hij in zijn thuisland aan een zorgverzekeringsmaatschappij betaalt, terug vragen.
Tevens zorgt deze verklaring er ook voor dat de werknemer in zijn thuisland (bij vakantie) ook goed verzekerd is. Daarmee heeft hij/zij ook recht op vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van dat (thuis)land.
Daarnaast kunnen er ook gezinsleden meeverzekerd worden middels het E106 formulier.
Dit is afhankelijk van de situatie. Ook tijdens de periode dat uw medewerker terug naar huis gaat, bijvoorbeeld voor vakantie, dient er gewoon premie betaald te worden.

Advies LTO Arbeidskracht: gaat uw medewerker voor een korte periode terug naar huis (3 weken) laat dan de zorgverzekering gewoon doorlopen. Uw medewerker is tijdens zijn terugreis en verblijf in het thuisland ook goed verzekerd.
Gaat uw medewerker voor langere tijd terug naar huis, meldt dan uw medewerker af in het Digitaal loket. Komt uw medewerker daarna weer terug dan dient u wel opnieuw een aanmeldformulier aan te maken in het Digitaal Loket en op te sturen naar LTO Arbeidskracht. Wanneer uw medewerker eerder bij u heeft gewerkt en een zorgverzekering heeft afgesloten, hoeft u niet opnieuw alle gegevens in vullen. Deze heeft het systeem onthouden.
Vervelend! Stuur een email met uw vraag naar info@ltoarbeidskracht.nl. Vermeld hierin de naam en het BSN van de persoon die nog geen zorgtoeslag heeft ontvangen. LTO Arbeidskracht zet uw vraag vervolgens uit bij de juiste contactpersoon van De Belastingdienst. Op het moment dat LTO Arbeidskracht een reactie heeft ontvangen van De Belastingdienst informeren wij u hier zo snel mogelijk over.
Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden