Navigeer naar

Wat is payrolling?

Kort samengevat: Nedflex neemt al uw betaalde werknemers over. Deze werknemers worden op de payroll geplaatst. U besteedt zodoende alle administratieve juridische rompslomp uit.

Ontzorgen

U wordt volledig ontzorgd door alle administratieve handelingen die betrekking hebben op uw personeel uit handen te geven. Het maken van de contracten, betalen van de lonen, het afdragen van premies en het voeren van een correcte administratie worden allemaal voor u geregeld. U geeft alleen per periode de gewerkte uren door. De rest wordt voor u geregeld.

Juridisch werkgever

Nedflex Agrarisch wordt dus juridisch werkgever. Zij nemen alle arbeidsrechtelijke risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid tot re-integratie, over. De contractadministratie, doorbetaling bij ziekte en alle overige werkgeversverplichting: Nedflex regelt het!

U blijft als werkgever kapitein op uw eigen schip. U werft, selecteert en beoordeelt zelf uw werknemers. Ook verzorgt u zelf de planning en onderhoudt het dagelijks contact met de werknemers. Als u wenst kunnen wij u hierin ondersteunen.


Duidelijk

Over het tarief worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt. U ziet direct wat uw loonkosten zijn – geen verrassingen achteraf.
Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden