Navigeer naar

Extra voordelen

Door gebruik te maken van payrolling, dringt u uw administratieve lasten en kosten sterk terug. Ook vermijdt u alle werkgeversrisico’s. Payrollen heeft echter nog veel meer voordelen.

ET-regeling

Via Nedflex Agrarisch kunt u gebruik maken van de ET-regeling (ook wel de cafetariaregeling genoemd. Dit houdt in dat de kosten die u maakt om buitenlandse arbeidskrachten hier te krijgen (reis- en huisvestingskosten) belastingvrij vergoed kunnen worden. Dit houdt een fors belastingvoordeel in voor zowel u als de werknemer.

Meer informatie over de ET regeling vindt u hier http://werkgeverslijn.nl/thema/cafetariaregeling-voor-arbeidsmigranten

Piekarbeid: 26 weken pensioenvrij

De Regeling Piekarbeid bepaalt dat u per seizoenarbeider alleen de eerste acht weken geen pensioen hoeft af te dragen. Kiest u voor payrolling bij Nedflex Agrarisch, dan kiest u voor een flexibele periode van 26 pensioenvrije weken. Dit is bovendien geen aaneengesloten periode.

Medewerkers 5,5 jaar flexibel in dienst

LTO Arbeidskracht vindt het erg belangrijk dat u als agrarisch werkgever op hoogte bent van de gevolgen van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Wij zijn dan ook blij met het feit dat Nedflex zich voortdurend inspant om agrariërs te informeren via brochures, nieuwsbrieven en haar eigen krant Goed Boeren. Wist u bijvoorbeeld dat u vanaf 1 juli 2015 nog maar drie contracten in twee jaar tijd mag geven? Daarna moet u de werknemer in vaste dienst nemen. Via payrolling door Nedflex Agrarisch kunt u medewerkers tenminste 5,5 jaar lang flexibel in dienst houden.

Download hier een overzicht met alle wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid.

Kosteloos juridisch advies

Wordt u klant van Nedflex Agrarisch dan krijgt u kosteloos juridisch advies van het Nedflex Service Center. Nedflex en LTO Arbeidskracht beschikken tevens beide over hoogopgeleide Poolstalige medewerkers.

Voordelige zorgverzekering zonder eigen risico

Als u gebruik maakt van de payroll activiteiten van Nedflex Agarisch, dan profiteren uw (buitenlandse) medewerkers automatisch van de meest voordelige zorgverzekering van LTO Arbeidskracht. Voor een wekelijkse premie van € 17,08 profiteert uw medewerker van het meest uitgebreide basispakket – zónder eigen risico.

Kiest u niet voor payrolling dan kunt u ook afzonderlijk zorgverzekeringen afsluiten bij LTO Arbeidskracht. Klik hier voor meer informatie over deze bijzonder voordelige zorgverzekeringen.
Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden