Navigeer naar

Openen bankrekeningnummer

Bankrekening openen voor arbeidsmigranten

Met de komst van de Euro is het betalingsverkeer binnen Europa een stuk eenvoudiger geworden.
Tevens is het, door het gebruik van internet, wereldwijd mogelijk banksaldo’s en betalingen direct te raadplegen, te controleren en over te boeken.
Voor iedere Europese arbeidsmigrant is het dus mogelijk zijn bankrekening uit het thuisland te gebruiken voor loonbetalingen en uitbetaling van toeslagen, zoals de zorgtoeslag.

Dit is één van de redenen dat de Nederlandse banken er vanuit gaan dat tijdelijke bankrekeningen in Nederland voor arbeidsmigranten niet meer nodig zijn. De meeste banken zijn daarom gestopt met het openen van bankrekeningen voor tijdelijke arbeidsmigranten in Nederland. Uitzonderingen hierop vormen de arbeidsmigranten die ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

In de praktijk blijkt dat veel arbeidsmigranten zich niet in schrijven in de GBA. Hierdoor lijkt het openen van een bankrekening in Nederland niet mogelijk te zijn.
Arbeidsmigranten laten liever niet het loon op een bankrekening in het thuisland betalen. Ze moeten dan extra kosten maken (wisselkoers) en hebben onvoldoende zicht op de betalingen.

LTO Arbeidskracht heeft daarom onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor arbeidsmigranten om een bankrekening te openen in het thuisland, dan wel in Nederland.

Bankrekening openen in het thuisland 

Het openen van een standaard bankrekening (Zloty’s in Polen) bij Europese banken is over het algemeen gratis. Wel brengen banken kosten in rekening voor hun dienstverlening. Dit is meestal een vast bedrag per maand of kwartaal en komen voor rekening voor de bankrekeninghouder. Deze kosten betaal je overigens ook voor een Nederlandse bankrekening.

Wanneer een werkgever het salaris uitbetaald op een buitenlands bankrekeningnummer dan zijn hier geen kosten aan verbonden voor de werkgever.

Voor de werknemer ligt dit anders. Banken brengen namelijk kosten in rekening bij de rekeninghouder van het buitenlandse bankrekeningnummer voor elke transactie die wordt gedaan vanuit het buitenland (dus betalingen vanuit Nederland naar bijv. Polen). Deze extra kosten variëren per bank en bedragen ongeveer € 5,- per transactie. De werknemer zal het daarom als niet prettig ervaren dat er regelmatig ‘kleine’ bedragen gestort worden.
Voor werknemers uit landen die buiten de Eurozone vallen, zoals Polen, komen hier de kosten voor koersopslag ook nog eens bovenop. Dit zijn de kosten die banken in rekening brengen voor het omzetten van Euro’s naar Zloty’s.

Euro-rekening
Werknemers kunnen deze extra kosten besparen door i.p.v. een ‘standaard’ bankrekening een ‘Euro-rekening’ in het thuisland te openen (dit is dus een bankrekening voor Euro’s - de standaard bankrekening is voor Zloty’s). Door het openen van een Euro-rekening bespaart de werknemer de kosten van de koersopslag. Tevens kunnen ze het geld opnemen in Euro’s en vervolgens zelf bij wisselkantoren tegen vaak een gunstigere koers wisselen in bijv. Zloty’s.

Om een indruk te geven van de kosten en werkwijze betreft een Euro-rekening hebben we hieronder een overzicht geplaatst van de werkwijze en kosten die de “PKO Bank Polski” (één van de grootste Poolse banken) hanteert.

Overzicht werkwijze en kosten Euro rekening PKO Bank Polski
Om een ‘Euro-rekening’ te openen in Polen heeft een persoon een geldig legitimatiebewijs nodig. Aan het openen van de rekening zijn geen kosten verbonden. Het beheer van de rekening en de betaalpasjes zijn niet gratis en een Euro-rekening wordt voor onbepaalde tijd geopend.
De werkgever kan het salaris vanuit Nederland overmaken naar de Poolse bank in Euro’s. De werknemer ontvangt zijn salaris dus in Euro’s. De werknemer kan met zijn betaalpas in Nederland eventueel geld (Euro’s) opnemen/pinnen van deze Euro-rekening. Het aanvragen van een betaalpas duurt circa 7 werkdagen.

Kosten Euro rekening PKO Bank Polski
Rekeningbeheer € 0,99 per maand
Ontvangen van een buitenlandse transactie 0.01% van het bedrag (minimaal € 5,-)
Kosten betaalpas € 1,55 per maand
Gebruik betaalautomaat NL (bijv. supermarkt) Gratis
Gebruik pinautomaat 4% van het bedrag (minimaal € 2,50)

Bankrekening openen in Nederland


Voor een tijdelijke buitenlandse werknemer is het steeds moeilijker om een bankrekening te openen in Nederland. Het voordeel van een Nederlandse rekening is dat een werknemer geen last heeft van kosten voor buitenlandse transacties. Daarnaast kan hij/zij geld opnemen zonder dat daar kosten voor in rekening gebracht worden.
Om een bankrekening in Nederland te openen moet de persoon zelf bij een Nederlandse bank langs. Daarnaast moeten uw werknemers erop bedacht zijn dat deze Nederlandse bankrekening opgeheven wordt als ze weer naar het thuisland vertrekken. Men moet er tevens voor zorgen dat er voldoende saldo op blijft staan, zodat de vaste kosten van de rekening betaald kunnen worden.

In Nederland zijn er weinig banken die rekeningen openen voor arbeidsmigranten. Één van de weinige banken die wel bankrekeningen opent voor arbeidsmigranten is de ING bank. Tevens heeft deze bank een Poolse handleiding beschikbaar. ING bank opent alleen een bankrekening voor klanten van wie de binding met Nederland vasstgelegd is. Indien de klant geen Nederlands legitimatiebewijs heeft, moeten ze controleren dat de klant in Nederland woont.

Geldige bewijsstukken voor adresverificatie zijn:
- Uittreksel uit het bevolkingsregister (BRP voorheen GBA)
- Correspondentie afkomstig van overheidsinstantie geadresseerd aan de klant, zoals van de Belastingdienst, Gemeente of ambtelijke uitkeringsinstanties (UWV, DUO of SVB)

Overzicht werkwijze en kosten rekening ING Bank (Nederland)

Basispakket
De ING bank biedt de mogelijkheid een bankrekening te openen als een arbeidsmigrant:
- Een sofinummer/ BSN heeft
- Een woon- of verblijfplaats heeft in Nederland
- Een geldig ID document heeft
- Meerderjarig is
- Eerder genoemd bewijsstuk voor adresverificatie kan aanleveren

Een arbeidsmigrant die aan bovenstaande voorwaarden voldoet kan een bankrekening openen bij de ING bank. Na een bezoek aan de ING bank beschikt de werknemer direct over:
- Een actieve bankrekening
- Een werkende bankpas
- Mogelijkheid tot internet bankieren

Kosten basispakket
Basispakket € 4,35 per kwartaal
Geldopname in Eurolanden Gratis
Geldopname in niet-Eurolanden € 2,25 per opname + 1% koersopslag
Betaalautomaten Eurozone (Max. € 2500 p.d) Gratis
Betaalautomaten niet Eurozone (Max. € 2500 p.d) 1,35% koersopslag
Overschrijving naar de eigen rekening in thuisland Gratis tot € 50.000,-

Openen bankrekening
Het openen van een bankrekening kan in principe op ieder ING bankfiliaal, echter het is aan te raden gebruik te maken van de grotere kantoren.
Het is aan te raden van te voren een afspraak te maken met de desbetreffende bank. De bankmedewerkers weten dan dat u komt. Verder is het handig om iemand mee te sturen die de Nederlandse taal spreekt. Deze kan zowel de bankmedewerker als de arbeidsmigrant uitleggen wat de bedoeling is.

Vertrek naar thuisland
Als een arbeidsmigrant vertrekt naar het thuisland heeft deze 3 keuzes m.b.t. de bankrekening.

1. Handhaven rekening
Het laten doorlopen van de bankrekening. Er moet dan wel voldoende saldo op blijven staan om aan de kosten van het in stand houden van de rekening te kunnen voldoen. Het ongeoorloofd rood staan kost rente (15%) en leidt tot registratie op de zwarte lijst van Bureau Krediet Registratie. Dit kan in de toekomst problemen opleveren bij o.a. het openen van een nieuwe bankrekening.
Tevens bezorgt het u als werkgever extra werk, omdat het correspondentie adres gelijk is aan het verblijfsadres.

2. Opheffen bankrekening
Indien een werknemer een rekening niet wil aanhouden is het belangrijk dat hij/zij de rekening opheft.
Klik hier voor meer informatie over het beëindigen van bankrekening.

3. Wijzigen adres rekeninghouder
Indien een werknemer zijn rekening wil handhaven maar elders gaat werken of als het niet zeker is dat hij bij u terug komt, is het verstandig het correspondentieadres van de werknemer te wijzigen.
Klik hier voor meer informatie over het wijzigen van correspondentie gegevens.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de klantenservice:
Klanten service 020 – 22 888 88
Voor vragen kunt u ook een chat starten met de ING

Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden