Navigeer naar

Minimumloon


De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 juli 2017 verhoogd. Het wettelijk bruto minimum(jeugd)loon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli 2017 op basis van 38 uur per week:

€ 1.565,40 per maand
€ 361,25 per week
€ 72,25 per dag
€ 9,51 per uur

Minimumjeugdloon bruto per uur op basis van 38 uur per week:
22 jaar of ouder € 9,51
21 jaar € 8,09
20 jaar € 6,66
19 jaar € 5,23
18 jaar € 4,52
17 jaar € 3,76
16 jaar € 3,29
15 jaar € 2,86


LET OP! De genoemde uurlonen gelden als richtlijn! Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledig wettelijk minimumloon per dag, week of maand.

Kijk voor een volledig overzicht van leeftijden, WML jeugdloonpercentage, WML per maand, week en per dag op deze pagina.

Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden