Navigeer naar

Huisvesting arbeidsmigrantenDe agrarische sector hangt samen met veel seizoensgebonden werk en pieken in de arbeidsbehoefte. U als ondernemer bent dan vaak, deels afhankelijk van tijdelijke buitenlandse werknemers. Deze seizoenarbeiders worden vaak gehuisvest bij u op het bedrijf.

Een goede vorm van huisvesting is van veel zaken afhankelijk. De teelt (jaarrond of korte seizoenspiek), het gebied zelf (stedelijk of platteland), het gemeentelijk beleid en de mogelijkheden voor u als ondernemer (wel of juist niet huisvesten op het eigen erf) zijn hierbij van belang.

Regelgeving rond huisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid rond huisvesting van seizoenarbeiders. Dit beleid is vastgelegd in het bestemmingsplan. Hierin staat geformuleerd of huisvesting seizoenarbeid is toegestaan en onder welke voorwaarden.

Het beleid kan per gemeente variëren. In grote lijnen komt het op het volgende neer:
  • Er mogen alleen seizoenarbeiders gehuisvest worden die op het eigen bedrijf werkzaam zijn.
  • De seizoenarbeiders mogen meestal niet langer dan maximaal 6 maanden gehuisvest zijn op het bedrijf, in de piekperiode.
  • De omvang van de voorziening is begrensd, in aantallen arbeiders dat gehuisvest mag worden of door een maximum oppervlak voor de voorziening aan te geven.
  • Meestal moet een deskundige commissie adviseren of er sprake is van de noodzaak voor de tijdelijke arbeidsbehoefte.
  • Om te voorkomen dat de voorziening leidt tot permanent gebruik, is meestal een bepaling opgenomen dat de huisvesting na gebruik ontmanteld moet worden of aan haar functie onttrokken.
  • Eveneens de vraag of huisvesting inpandig mag plaatsvinden in een bestaande bedrijfsruimte of door het plaatsen van tijdelijke units.
  • Er moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing van de voorzieningen.
Voordat de tijdelijke huisvesting gerealiseerd kan worden, is het noodzakelijk dat de gemeente toestemming geeft. Dit gebeurt met een omgevingsvergunning. Daarmee krijgt men vrijstelling van het bestemmingsplan. Check bij uw gemeente welk beleid hier van kracht is.

Wilt u advies bij het realiseren van een juiste huisvesting neem dan contact om met van de onze specialisten.
ZLTO 073 - 217 30 00
LTO Noord 088 - 888 66 44
LLTB 0475 – 381 777
Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden