Navigeer naar

Goed werkgeverschap


Goed werkgeverschap staat voor een professioneel personeelsbeleid, goede arbeidsomstandigheden, nette huisvesting en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. Het leidt tot minder verloop en meer rendement voor uw onderneming. LTO biedt ondersteuning aan werkgever én medewerker om goed werkgeverschap te stimuleren en te professionaliseren en heeft hiervoor een set ondersteunende communicatiemiddelen ontwikkeld.

Download hier de Flyer Goed werkgeverschap

Middels een boeiende documentaire wordt, aan de hand van bezoeken aan een aantal agrarische bedrijven, getoond hoe goed werkgeverschap in de praktijk doorwerkt voor werkgever en werknemers.

Download hier de documentaire Goed werkgeverschap


Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden