Navigeer naar

CafetariaregelingLTO Nederland heeft met de Belastingdienst een invulling van de ‘cafetariaregeling’ afgesproken voor de kosten van buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. Dat kan voor zowel werkgevers als werknemers aantrekkelijke voordelen opleveren.

Download hier de brochure

Wat is de cafetariaregeling?

Een cafetariaregeling is een regeling, waarbij werkgever en werknemer gezamenlijk bepalen hoe de werknemer zijn loon geniet. De Belastingdienst moet de afspraken dan wel goedkeuren.
LTO heeft nu speciaal voor haar leden een collectieve regeling met de Belastingdienst afgesproken. De cafetariaregeling mag met directe ingang worden toegepast bij buitenlandse seizoenarbeiders die tijdelijk in Nederland verblijven. De extra kosten die zij maken voor huisvesting, levensonderhoud en de reiskosten van het thuisland naar Nederland kunnen voortaan op een fiscaal gunstige manier worden verrekend met hun overuren.
Het resultaat is dat de werkgever minder sociale premies en belastingen hoeft te betalen over de gemaakte overuren. De buitenlandse werknemer betaalt minder werknemerslasten en inkomstenbelasting over de overuren. Hij houdt netto aanmerkelijk meer over.

Wilt u gebruik maken van de cafetariaregeling dan is één van de voorwaarden dat dit in de arbeidsovereenkomst met de werknemer is vastgelegd. Daarom heeft LTO Nederland voorbeeld arbeidsovereenkomsten beschikbaar gesteld, zowel in het Nederlands als het Pools. Deze voorbeeld arbeidsovereenkomsten zijn op te vragen bij de werkgeverslijn land- en tuinbouw

Telefoonnummer 088 - 888 66 88
Email info@werkgeverslijn

Wie mag gebruik maken van de cafetariaregeling?

Een voorwaarde om van de cafetariaregeling gebruik te mogen maken, is dat men lid is van LTO Noord, ZLTO of LLTB, of van een met LTO samenwerkende vaktechnische organisatie. Dat laatste betreft de NFO, KAVB en LTO Noord Glaskracht.

Bent u geen lid van bovenstaande organisaties dan kunt u ook individueel afspraken maken met De Belastingdienst. Wij raden u aan om u zich goed te laten informeren over de cafetariaregeling. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat u gebruik mag maken van deze regeling.

Mocht u nog vragen hebben over het toepassen van de cafetariaregeling, neem dan gerust contact op met de werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Telefoonnummer 088 - 888 66 88
Email info@werkgeverslijn.nl
Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden