Navigeer naar

Nieuws


'Polen willen nog wel, maar kunnen kiezen'
Sinds begin dit jaar is het uithangbord veranderd: LTO Seizoensarbeid werd LTO Arbeidskracht. “We richten ons niet meer alleen op de arbeidsmigranten maar op het totale personeelsbestand in de agrosector.” Yvonne van de Ven is manager van deze tak aan de LTO-boom. Maar haar werk heeft nog steeds veel te maken met de veelal aan de seizoenen gebonden vraag naar arbeid.

lees verder

Doorbetaling loon bij ziekte terug naar een jaar
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hoeven zieke werknemers in de toekomst nog maar maximaal een jaar het loon door te betalen. Dat is afgesproken in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

lees verder

Zakendoen met uitzendbureau?
Zorg dan dat u én het uitzendbureau zich aan de regels houden. Een checklist helpt u een uitzendbureau te selecteren, en om zelf op een eerlijke en veilige manier met uitzendkrachten aan de slag te gaan.

lees verder

Gunstige ketenbepaling alleen geldig voor leden in Open Teelten
Alleen de leden van de aangesloten werkgeversorganisaties bij de cao Open Teelten mogen de uitzonderingen op de wettelijke ketenbepaling nog toepassen per 1 augustus 2017. De keten van contracten voor werknemers in een seizoensmatige functie kan worden onderbroken door een periode van tenminste drie maanden tussen de tijdelijke contracten.

lees verder

Gemotiveerd en betrokken personeel door passende opleiding
Veel van de agrarische ondernemers in ons land maakt gebruik van een groot aantal werknemers uit binnen- en buitenland. Het is de kunst om deze medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden bij uw organisatie. Een tevreden werknemer levert nu eenmaal beter werk en voelt zich verbonden met uw organisatie. Hoe draagt u bij aan de tevredenheid van uw werknemers?

lees verder

LTO Arbeidskracht ondersteunt argrarische ondernemers bij totale personeelsbestand
LTO Seizoenarbeid heet nu LTO Arbeidskracht. ‘Met ons uitgebreidere aanbod aan diensten voor buitenlands én Nederlands personeel, dekt de term seizoenarbeid de lading niet meer’, legt manager Yvonne van de Ven de naamswijziging uit.

lees verder

Seasonalwork.nl compleet vernieuwd
De compleet vernieuwde website van Seasonalwork brengt werkzoekenden uit heel Europa makkelijker in contact met agrarische bedrijven in Nederland. LTO Arbeidskracht heeft de website ontwikkeld na een inventarisatie van wensen van werknemers en werkgevers.
lees verder

Machtiging voor doorlopende verzekeringen
Heeft u werknemers in dienst die vóór 1 januari 2017 al verzekerd waren via LTO Arbeidskracht dan adviseren wij u deze werknemers een volmacht te laten tekenen. Met ingang van 1 januari 2017 bent u namelijk verplicht een getekende volmacht in uw administratie op te nemen. Waarin uw werknemer u machtigt om betalingen voor de premie zorgverzekering in zijn naam te verrichten en genoemde bedragen in te houden op zijn loon. LTO Arbeidskracht heeft voor u een voorbeeld volmacht opgesteld.
lees verder

Hoe zit het nu met de WAS?
 In de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is bepaald dat werknemers minimaal 100% van het wettelijk minimumloon (WML) moeten ontvangen. In de wet is tevens bepaald dat er geen inhoudingen en verrekening op het WML mogen plaatsvinden, zoals voor kosten huisvesting en zorgverzekering. Deze maatregel was uitgesteld tot 1 januari 2017. Hoe zit het nu?
lees verder

Agro+Zorg, zorgcollectief voor vast personeel
Het merendeel van de agrarische ondernemers maken al jarenlang gebruik van de collectiviteitskorting via LTO op hun zorgverzekering. Hiermee besparen zij jaarlijks al gauw €100,- per persoon. Deze collectiviteitskorting was tot voorkort alleen beschikbaar voor de ondernemer en het gezin zelf. Om ook werknemers van onze leden te laten profiteren van het lidmaatschap, is er een nieuw collectief opgestart namelijk: Agro+Zorg.
lees verder

Opleidingen; haal het beste uit uw personeel
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Uw bedrijf profiteert ervan wanneer medewerkers zijn opgeleid. Medewerkers waarderen de investering die gedaan wordt, wat hun betrokkenheid en productiviteit vergroot.
lees verder

Bent u de teler van de toekomst?
De ontwikkelingen binnen de sector volgen elkaar in rap tempo op. Er wordt van groente- en fruittelers gevraagd om marktgericht te produceren. Maar veel groente- en fruittelers zijn hier nog beperkt op ingericht. Bent u de teler van de toekomst? Kom op 8 november naar het Nationaal Groente & Fruit Congres in Gorinchem (gratis voor leden!)
lees verder

Prinsjesdag 2016
Op 20 september 2016, prinsjesdag, heeft het kabinet haar plannen voor 2017 bekend gemaakt. Een aantal besluiten heeft gevolgen voor uw zorgverzekering.
lees verder

Zorgtoeslag 2016
Het mutatie overzicht zorgtoeslag in het Digitaal Loket van LTO Seizoensarbeid staat weer open.
lees verder

Nieuw! Premiespecificatie per medewerker
LTO Seizoenarbeid denkt voortdurend met u mee hoe we zaken voor u kunnen vereenvoudigen. Zowel in huidige situaties, maar ook vooruitlopend op nieuwe ontwikkelingen.
lees verder

Werkt u met tijdelijke buitenlandse medewerkers?
Regel dan snel en eenvoudig de tijdelijke zorgverzekering bij Zilveren Kruis via LTO Seizoenarbeid. Zo zijn uw medewerkers goed verzekerd tegen een lage premie.
lees verder

Aardbeien Demodag op 9 september
Op vrijdag 9 september organiseren DLV plant en ZLTO/LLTB-team vollegrond de Aardbeien Demodag bij Maatschap Vermeeren in Rijsbergen
lees verder

Zorgpassen HollandZorg
Het kan voorkomen dat u een medewerker heeft aangemeld voor een zorgverzekering bij HollandZorg en dat het wat langer duurt voordat u een zorgpas ontvangt. Dit kan verschillende oorzaken hebben...
lees verder

Juiste match via werving & selectie
Vollegrondsgroenteteler Frans van den Goorbergh laat zijn tijdelijke medewerkers ook dit jaar weer komen via LTO Seizoenarbeid. De ondernemer weet dat hij op die manier verzekerd is van goede mensen.
lees verder

Verbod op inhoudingen premie zorgverzekering opnieuw uitgesteld
Het verbod op het inhouden van huisvestings- en zorgverzekeringskosten is opnieuw uitgesteld, tot 1 januari 2017. Daarnaast heeft minister Asscher kenbaar gemaakt dat er een uitzondering komt voor het verbod op deze inhoudingen. Op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) zou dat verbod per 1 juli a.s. ingaan.
lees verder

Twee zorgverzekeringsfeiten die u móet kennen
Door wet- en regelgeving die continu verandert, is het niet altijd makkelijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Maar belangrijk is het wel: zo ontstaan er geen situaties die nadelig uitpakken voor u en uw medewerkers. Daarom hebben wij nu twee zorgverzekeringsfeiten op een rij gezet die voor elke tuinder belangrijk zijn.Door regelgeving die continu verandert, is het niet altijd makkelijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Maar belangrijk is het wel: zo ontstaan er geen situaties die nadelig uitpakken voor u en uw medewerkers. Daarom hebben wij nu twee zorgverzekeringsfeiten op een rij gezet die voor elke werkgever belangrijk zijn.
lees verder

De meest uitgebreide payrolldienstverlening tegen het scherpste tarief
Nedflex Agrarisch biedt de meest uitgebreide payrolldienstverlening, tegen het scherpste tarief. Dat zeggen we niet, dat beloven we.
lees verder

Nog geen zorgtoeslag 2015 aangevraagd?
Eind februari 2016 heeft LTO Seizoenarbeid zorgtoeslag aangevraagd voor alle werknemers die hebben voldaan aan de aanvraagnormen. Inmiddels hebben we van de Belastingdienst vernomen dat de aanvragen die LTO heeft gedaan zijn uitbetaald.
lees verder

Standaard arbeidsovereenkomsten
Heeft u het voornemen een werknemer in dienst te nemen en bent u op zoek naar een standaard arbeidsovereenkomst neem dan eens een kijkje op de kennisbank arbeid van de Werkgeverslijn.
lees verder

Registratie Eerste verblijf Adres Niet-ingezetenen
Sinds januari 2014 voeren 5 gemeenten (Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westland) in Nederland een pilot uit voor de Registratie Eerste Verblijf Adres (REVA). Iemand die voor een periode van 4 maanden of langer in Nederland gaat wonen, is een ingezetenen en moet zich in schrijven in het Basis Register Personen (BRP).
lees verder

Giraal uitbetalen verplicht vanaf 1 januari 2016
Vanaf 1 januari bent u als werkgever verplicht om voor iedere werknemer minimaal het wettelijk minimumloon (WML) giraal uit te betalen. Onder girale betaling wordt verstaan het uitbetalen van het salaris op een bankrekening, op naam van de werknemer.
lees verder

Update verbod op inhoudingen uitgesteld
1 december 2015 heeft minister Asscher het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon (WML) uitgesteld tot 1 juli 2016. Op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) zou dit verbod op 1 januari jl. zijn ingaan.
lees verder

Arbeid volop in beweging
Op arbeidsfront is bijna alles in beweging. Ook in 2016 gaan er weer een aantal zaken wijzigen. In dit artikel wordt ingegaan op de wijzingen inzake contant betalen, de inhoudingen op het salaris en de wijzingen die met de vakbonden zijn afgesproken over de ketenbepalingen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).
lees verder

Agro+Zorg, nieuw zorgcollectief voor personeel
Het merendeel van de agrarische ondernemers maken al jarenlang gebruik van de collectiviteitskorting via LTO op hun zorgverzekering. Hiermee besparen zij jaarlijks al gauw €100,- per persoon.
lees verder

Nieuw collectief voor werknemers in de agrosector
Iedereen die werkzaam is in de agrosector kan sinds kort gebruikmaken van een nieuw collectief voor zorgverzekeringen. Dit collectief heet Agro+Zorg en met dit collectief krijgen agromedewerkers tot 10% korting op de basiszorgverzekering en tot 17% korting op de aanvullende verzekering.
lees verder

ATTENTIE! Aanmeldformulieren max. 10MB
Veel werkgevers mailen de aanmeldformulieren voor een zorgverzekering naar info@seizoenarbeid.nl, wij zijn hier heel blij mee! Op deze manier kunnen wij uw formulieren snel en efficiënt verwerken en het scheelt u weer een dure postzegel.
lees verder

Goed voorbereid met Payrolling
 Wilt u uw tijdelijke medewerkers ..
lees verder

Poolse Plukinstructie appels en peren
De komende weken zullen bij veel fruitteelers in het teken staan van het plukken van appels en peren. In een relatief kort tijdsbestek moet de oogst binnen worden gehaald. Deze werkzaamheden worden veelal uitgevoerd door seizoenarbeiders.
lees verder

Voorkom aansprakelijkheid onderbetaling ingeleend personeel
 Sinds 1 juli is de zogenaamde ketenaansprakelijkheid van kracht. De ketenaansprakelijkheid een is een onderdeel van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Bedoeld om constructies tegen te gaan die met opzet regels en cao-afspraken omzeilen.
lees verder

Aardbeien Demodag op 4 september
Op vrijdag 4 september organiseren DLV plant en ZLTO/LLTB-team vollegrond de Aardbeien Demodag bij Maatschap Vermeeren in Rijsbergen.
lees verder

Werkgeversbijeenkomsten druk bezocht
Ruim 200 agrariërs hebben de Werkgeversbijeenkomsten van LTO Seizoenarbeid en Nedflex Agrarisch bijgewoond. De avonden in Breda, Venlo en Hoorn (NH) stonden in het teken van de vele wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving waar agrariërs mee te maken krijgen.
lees verder

Bankrekeningnummer openen
U heeft het afgelopen jaar al gemerkt dat uw medewerkers moeten beschikken over een persoonlijk bankrekening nummer voor de aanvraag zorgtoeslag. Op het moment dat de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking treed bent u ook voortaan verplicht in ieder geval het wettelijk minimumloon giraal uit te betalen.
lees verder

Wet aanpak schijnconstructies
24-04-2015: Begin maart heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Deze nieuwe wet is overigens op dit moment nog niet in werking! In de WAS is onder andere geregeld dat er geen inhoudingen meer plaats mogen vinden op het wettelijk minimumloon (zoals huisvesting en/of zorgverzekering).
lees verder

Akkoord voor wet aanpak schijnconstructies
Het wetsvoorstel Aanpak schijnconstructies (WAS) heeft vorige week unaniem akkoord gekregen van de Tweede Kamer.
lees verder

E106 formulier direct downloaden
Sluit u voor uw buitelandse werknemers een zorgverzekering af bij HollandZorg, dan kunt u sinds kort direct na aanmelding een E106 formulier downloaden in het Digitaal Loket van LTO Seizoenarbeid.
lees verder

Via Seasonalwork.nl zelf personeel selecteren, dat werkt!
Op dit moment onstaan er met behulp van Seasonalwork.NL vele succesvolle matches tussen werkgevers en werkzoekenden.
lees verder

Wij zijn HollandZorg, aangenaam
Sinds 1 januari 2015 kunt u via LTO seizoenarbeid uw buitenlandse werknemers verzekeren bij HollandZorg.
lees verder

LTO Seizoenarbeid exclusief partner Nedflex Agrarisch
LTO Seizoenarbeid heeft er na een zorgvuldige marktverkenning voor gekozen om haar payrolldienstverlening onder te brengen bij Nedflex Agrarisch.
lees verder

LTO Seizoenarbeid sluit nieuwe collectiviteit met HollandZorg
LTO Seizoenarbeid en HollandZorg zijn vanaf nu samenwerkingspartners in het aanbieden van tijdelijke zorgverzekeringen.
lees verder

Akkoord regeling piekarbeid
Sociale partners hebben een akkoord gesloten over de regeling Piekarbeid. De regeling gelegenheidsarbeid, beter bekend als GLA regeling is vervangen door de regeling Piekarbeid.
lees verder

Poolse zwem tips
Reddingsbrigade Nederland signaleert al enkele jaren een toename van het aantal zwemongevallen onder Poolse mensen in Nederland.
lees verder

Inhoudingen op minimumloon
Vrijdag 4 juli heeft minister L. Asscher een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een verder aanpak van schijnconstructies beschrijft.
lees verder

CAO nieuws
Het cao-overleg voor de glastuinbouw leidt nog niet tot een nieuwe cao. LTO Glaskracht Nederland en Plantum zijn nog met de werknemersorganisaties FNV en CNV in gesprek over een aantal inhoudelijke punten.
lees verder

Is uw medewerker goed verzekerd?
Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet in 2007 is ook uw (tijdelijke) buitenlandse medewerker verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.
lees verder

Doe mee met onze online WK-poule
Dit voorjaar staat volop in het teken van het WK voetbal 2014 in Brazilië. Wij, van LTO Seizoenarbeid Payrolling, beleven het ultieme WK voetbal gevoel graag samen met onze relaties.
lees verder

Verzekerd van goede zorg
Werkt u met tijdelijke buitenlandse werknemers? Bent u zich ervan bewust dat deze mensen verplicht een Nederlandse zorgverzekering af moeten sluiten?
lees verder

Zorgtoeslag 2013 aangevraagd en uitbetaald
Begin maart heeft LTO Seizoenarbeid voor de verzekerde seizoenarbeiders de zorgtoeslag voor 2013 aangevraagd. Ruim 70% van alle verzekerde heeft in 2013 gebruik gemaakt van deze gratis dienstverlening aangeboden door LTO Seizoenarbeid.
lees verder

Nieuwe functionaliteiten Digitaal Loket
 
lees verder

Strengere eisen aan uitzendbureaus
Minister Asscher (SZW) gaat nog meer maatregelingen treffen om malafide praktijken in de uitzendbranche aan te pakken. De inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV gaan de uitzendbureaus gerichter controleren.
lees verder

Profiteer van onze zomerkortingen!
Heeft u werknemers in dienst dit alleen in de periode juni, juli, augustus werken? Dan kunt u deze werknemers verlonen als vakantiekracht. Hiervoor geldt een speciale voordelige factor.
lees verder

Proeftijd niet altijd toegestaan
Met ingang van 1 juli 2014 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in een contract voor bepaalde tijd tot 6 maanden. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
lees verder

Wijzigingen Ketenregeling
Vanaf 1 juli 2015 wordt de ketenregeling aangepast. Werknemers met een tijdelijk contract krijgen hierdoor eerder een vast contract.
lees verder

Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden