Navigeer naar
LTO Nederland
www.ltonederland.nl
LTO Nederland is een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde.

ZLTO
www.zlto.nl
ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen wij bijna 17.000 leden, die wij ondersteunen bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.

LTO Noord
www.ltonoord.nl
LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders.

LLTB
www.LLTB.nl
LLTB wil haar leden ondersteunen in goed ondernemerschap en tegelijkertijd een gezaghebbende partij zijn die het algemeen maatschappelijk belang van de Limburgse land- en tuinbouw blijft benadrukken en onderbouwen.

LTO bedrijven
www.ltobedrijven.nl

LTO Ledenvoordeel
www.ltoledenvoordeel.nl

Agripers
www.agripers.nl

Werkgeverslijn
www.ltonoord.nl/werkgeverslijn
De werkgeverslijn is een centraal aanspreekpunt voor werkgevers in de agrarische sector. Hier stelt u al uw vragen over arbeid.

ECID
www.defensie.nl/marechaussee/service/expertisecentra/expertisecentrum_identiteitsfraude_en_documenten/
Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten is het landelijk knooppunt op het gebied van identiteitsfraude en identiteitsgerelateerde documenten.

Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW)
www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw#ref-szw
Hier vindt u allerlei informatie over werk en inkomen in Nederland.

Stichting Normering Arbeid
www.normeringarbeid.nl
Stichting Normering Arbeid (SNA) Is het keurmerk voor alle uitzendbureaus en (onder)aannemers van werk. U kunt hier controleren of het uitzendbureau waar u mee werkt NEN 4400-1 gecertificeerd is.

IND
www.ind.nl/Pages/default.aspx
De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. De IND beoordeeld alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen, verblijven, werken, wonen of Nederlander willen worden.

Migrada
www.migrada.nl/index-start.php
Een belangen vereniging voor migranten in Nederland

Migranten Informatie Punt (MIP)
www.mip040.nl
Het migranten informatie punt is er voor alle migranten die op zoek zijn naar informatie en persoonlijk advies.

poPOLSKU
www.popolsku.nl
PoPolsku is de Poolse krant/website in Nederland, geheel in het Pools, met de uitstraling van een magazine over alles wat Poolse inwoners van Nederland willen weten over o.a. wetgeving, cultuur, wonen, werken, leven, gezondheid en belastingen in Nederland.

Seasonalwork.nl
www.seasonalwork.nl
Seasonalwork.NL is een website waar werkzoekende uit Europa die in Nederland willen werken zich kunnen inschrijven. Bedrijven die op zoek zijn naar personeel uit Europa plaatsen vacatures op de website.


Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden