Navigeer naar

Samenwerking


LTO Arbeidskracht biedt de opleidingen aan met Lentiz| cursus & consult en NCE.

Lentiz| cursus & consult
Lentiz| cursus & consult verzorgt opleidingen in de sectoren Open teelten, Dierhouderij, Glastuinbouw en Hoveniers. De focus is gericht op kwaliteit en goede onderwijsproducten. Het streven is iedere deelnemer aansluitend aan zijn mogelijkheden te kwalificeren.

NCE
NCE adviseert en begeleidt bedrijven met een opleidingsvraagstuk, gebruik makend van diverse subsidie mogelijkheden. Met aandacht en zorg wordt u ontzorgd door een correcte dossier opbouw gedurende de opleiding. Een gedegen dossier opbouw is de basis voor een succesvolle aanvraag voor subsidie.  

Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden